Archiv: 15. 10. 2016, ročník: 29, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 18 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2016; 29(5): 324.
Autoři: Žaloudík Jan

Přehled

Klin Onkol 2016; 29(5): 331-335. DOI: 10.14735/amko2016331.
Klíčová slova: glycin – kyselina listová – metabolizmus – metylace – sarkosin
Autoři: Heger Zbyněk, Eckschlager Tomáš, Stiborová Marie, Adam Vojtěch
Klin Onkol 2016; 29(5): 336-341. DOI: 10.14735/amko2016336.
Klíčová slova: karcinom pankreatu duktální − nádorové biomarkery − prognóza − prognostické faktory
Autoři: Karásek Petr, Hermanová Markéta
Klin Onkol 2016; 29(5): 342-346. DOI: 10.14735/amko2016342.
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom – autologní transplantace kmenových buněk – brentuximab vedotin – nivolumab
Autoři: Móciková Heidi, Marková Jana, Gaherová Ľubica, Král Zdeněk, Sýkorová Alice, Belada David, Procházka Vít, Martínková Lenka, Papajík Tomáš, Kozák Tomáš
Klin Onkol 2016; 29(5): 347-350. DOI: 10.14735/amko2016347.
Klíčová slova: transformácia neoplastických buniek – melanóm – transkripčný faktor MITF
Autoři: Urban Peter, Rabajdová Miroslava, Veliká Beáta, Špaková Ivana, Bolerázska Beáta, Mareková Mária

Původní práce

Klin Onkol 2016; 29(5): 351-357. DOI: 10.14735/amko2016351.
Klíčová slova: vysokoproteinový sipping – kolorektální karcinom – perioperační péče
Autoři: Maňásek Viktor, Bezděk Kamil, Foltys Aleš, Klos Karel, Smitka Jan, Šmehlík David
Klin Onkol 2016; 29(5): 358-363. DOI: 10.14735/amko2016358.
Klíčová slova: ABC transportéry – karcinom ovaria – P-glykoprotein (Pgp) – multilékový rezistentní protein 1 (MRP1) – multilékový rezistentní protein 3 (MRP3) – chemorezistence
Autoři: Sedláková Iva, Laco Jan, Tošner Jindřich, Špaček Jiří

Kazuistika

Klin Onkol 2016; 29(5): 364-368. DOI: 10.14735/amko2016364.
Klíčová slova: maligní schwannom – sarkomy měkkých tkání – multimodální léčba
Autoři: Kalita Ondřej, Cwiertka Karel, Vrána David, Vaverka Miroslav, Tučková Lucie, Houdová Megová Magdalena
Klin Onkol 2016; 29(5): 369-374.
Autoři: Mriňáková Bela, Kajo Karol, Ondrušová Martina, Šimo Ján, Ondruš Dalibor

Sdělení

Klin Onkol 2016; 29(5): 375-379. DOI: 10.14735/amko2016375.
Klíčová slova: perfuze – izolovaná končetina – TNF-α – únik – monitorování – nukleární medicína – radiofarmaka
Autoři: Trnka Jiří, Špaček Miroslav, Šírová Věra, Mitáš Petr, Hodková Gabriela, Kubinyi Jozef, Špunda Rudolf, Lindner Jaroslav

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2016; 29(5): 380-381.
Autoři: Bencsiková Beatrix
Klin Onkol 2016; 29(5): 383-386.
Autoři: Kohout Pavel
Klin Onkol 2016; 29(5): 389.
Autoři: Srbová Eva

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2016; 29(5): 391-392.
Autoři: Halámková Jana

Onkologická společnost

Klin Onkol 2016; 29(5): 392.
Klin Onkol 2016; 29(5): 393-394.
Autoři: Büchler Tomáš

Dopis redakci

Klin Onkol 2016; 29(5): 393-394.
Autoři: Roncati Luca

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2016; 29(5): 396-397.
Autoři: Fait Vuk, Zapletal Ondřej