Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2016; 29(6): 465.

Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konaných 18. 10. 2016 v MOÚ v Brně a 22. 11. 2016 ve FN Motol v Praze naleznete na www.linkos.cz.