Méně obvyklý způsob diagnostiky karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2016; 29(6): 476-477.

Pa cientka ve věku 37 let trpěla přibližně od prosince 2013 bolestmi zad, které se postupně zhoršovaly. Současně byla zjištěna gravidita. Pacientka se tedy domnívala, že bolesti souvisí s těhotenstvím. V lednu 2014 došlo k potratu.

Plný text v PDF