doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

MOÚ, Oddělení nukleární medicíny a RECAMO a FN Brno (Žlutý kopec 7, 656 53 Brno)

E-mail: rehak@mou.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii