MUDr. Tačo Tačev, DrSc. – významné životní jubileum

flag

Klin Onkol 2017; 30(2): 151.

V závěru loňského roku oslavil v rodinném kruhu a po Novém roce i s nejbližšími spolupracovníky významné životní jubileum, 80 let, dlouholetý lékař radioterapie ústavu na Žlutém kopci v Brně MUDr. Tačo Tačev, DrSc. Vzhledem ke svým výzkumným a reformátorským aktivitám v oblasti radioterapie a radiobiologie se právem zařazuje mezi největší osobnosti tohoto ústavu.

Plný text v PDF