prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ (Žlutý kopec 7, 656 53 Brno)

E-mail: slampa@mou.cz

Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce uroonkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii