Archiv: 14. 12. 2017, ročník: 30, číslo: S3

flag

Téma: Pokroky v imunoterapii

Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2017; 30(S3): 3.
Autoři: Büchler Tomáš

Přehled

Klin Onkol 2017; 30(S3): 6-9. DOI: 10.14735/amko20173S6.
Klíčová slova: karcinom močového měchýře – imunoterapie – PD-1 receptor – monoklonální protilátky
Autoři: Büchler Tomáš
Klin Onkol 2017; 30(S3): 10-21. DOI: 10.14735/amko20173S10.
Klíčová slova: solidní nádory – tumor infiltrující lymfocyty – zánětlivá celulizace
Autoři: Dundr Pavel, Němejcová Kristýna, Bártů Michaela, Matěj Radoslav, Rohan Zdeněk, Tichá Ivana
Klin Onkol 2017; 30(S3): 22-31. DOI: 10.14735/amko20173S22.
Klíčová slova: imunoterapie – karcinom plic – NSCLC – SCLC – checkpoint inhibitory
Autoři: Fiala Ondřej, Šorejs Ondřej, Pešek Miloš, Fínek Jindřich
Klin Onkol 2017; 30(S3): 32-39. DOI: 10.14735/amko20173S32.
Klíčová slova: RECIST – kritéria odpovědi – imunoterapie – měření – tumorózní masa
Autoři: Houdek Štěpán, Büchler Tomáš, Kindlová Eva
Klin Onkol 2017; 30(S3): 40-44. DOI: 10.14735/amko20173S40.
Klíčová slova: maligní melanom – imunoterapie – ipilimumab – nivolumab – pembrolizumab – talimogene laherparepvec – mozkové metastázy
Autoři: Krajsová Ivana
Klin Onkol 2017; 30(S3): 45-49. DOI: 10.14735/amko20173S45.
Klíčová slova: imunoterapie – ipilimumab – nivolumab – pembrolizumab
Autoři: Melichar Bohuslav, Spisarová Martina
Klin Onkol 2017; 30(S3): 50-54. DOI: 10.14735/amko20173S50.
Klíčová slova: karcinom jícnu – karcinom žaludku – checkpoint inhibitory
Autoři: Obermannová Radka
Klin Onkol 2017; 30(S3): 55-61. DOI: 10.14735/amko20173S55.
Klíčová slova: renální karcinom – imunoterapie – checkpoint inhibitory – cílená terapie
Autoři: Poprach Alexandr, Lakomý Radek, Büchler Tomáš
Klin Onkol 2017; 30(S3): 62-65. DOI: 10.14735/amko20173S62.
Klíčová slova: imunoterapie – checkpoint inhibitory – kolorektální karcinom – anální karcinom – nivolumab – pembrolizumab.
Autoři: Tomášek Jiří, Kiss Igor