Profesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA životní jubileum

flag

Klin Onkol 2017; 30(6): 465-466.

Co mají společného britský herec Clive Owen, americká zpěvačka Gwen Stefani, držitel Nobelovy ceny ekonom James M. Buchanan, pruský ministr soudnictví Lewin Friedrich von Bismarck, z našich osobností třeba herečka Nelly Gaierová, režisér Jan Kačer, básník František Halas nebo zpěvačka Barbora Poláková? Ti všichni mají jako datum narození uveden 3. říjen. V roce 1957 se však v tento den narodil rovněž profesor MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, který tak právě v nedávných dnech oslavil významné životní jubileum.

Profesor Fínek vystudoval střední školu v Plzni a zde také v letech 1977–1983 pokračoval ve studiu vysokoškolském na LF UK v Plzni, po kterém ihned nastoupil na tehdejší Onkologické a radioterapeutické oddělení. Atestaci I. stupně z radiační onkologie zdárně složil v roce 1986, II. stupně v tomto oboru o 3 roky později a následně si doplnil atestaci rovněž v oblasti klinické onkologie v roce 1992. Od roku 1995 byl ve funkci primáře oddělení, později pak (od roku 2014) přednosty kliniky. Postgraduální doktorský titul v oboru vnitřního lékařství dobyl v roce 2003, zanedlouho úspěšně obhájil svoji habilitační práci a získal titul docenta. Logickým vyústěním četných vědeckých a akademických aktivit souběžně s bohatou činností publikační bylo udělení profesorského titulu v roce 2012.

Kromě vedení onkologického pracoviště také dlouhá léta předsedá etické komisi FN Plzeň a po dokončení dalšího studia ekonomiky ve zdravotnictví mu byl udělen titul MHA. Farmakoekonomice se přitom věnuje i nadále, když pro svůj přehled byl nominován do odborných komisí zřizovaných ministerstvem zdravotnictví nebo poradních orgánů vedení naší největší zdravotní pojišťovny – VZP. Byl a je dále členem řady pracovních skupin, např. České kooperativní skupiny pro výzkum a léčbu zhoubných nádorů, členem redakční rady několika odborných časopisů apod.

Pracovně je v kolektivu označován za „otce“ – zakladatele. Přes ve všech směrech napjatou situaci (nejenom) v našem zdravotnictví se mu totiž podařilo ve FN Plzeň prosadit a vybudovat jedno z nejnovějších a nejmodernějších onkologických center minimálně na evropském kontinentu. Provoz zcela nové budovy Onkologické a radioterapeutické kliniky byl totiž zahájen v roce 2011, patří mezi naše nejvytíženější centra pro diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů a kromě mnoha ambulancí a velkého denního stacionáře zahrnuje 90 lůžek pro pacienty, 4 lineární urychlovače, 2 simulátory a přímo na pracovišti umístěné přístroje sonografické, CT a 3T MRI.

Pro méně znalé je někdy obtížné s panem profesorem komunikovat – díky jeho jazykovému vybavení pro něj není problém plynule přecházet mezi angličtinou, francouzštinou a němčinou podle národnosti či rodné řeči přítomného pacienta, návštěvníka nebo diskuzního partnera. Významně k tomu přispěly zahraniční stáže a pobyty, např. v roce 1990 ve francouzském Institut Gustave Roussy ve Villejuif či v National Cancer Institute v japonském Tokiu za podpory japonské vlády. Překvapivě mohou také během velkých vizit zaznít občasné kontrolní otázky cílené na zajímavosti, slavné výroky nebo osobnosti z děl předních světových autorů, což dokazuje jeho sečtělost a všeobecný rozhled. K jejich rozvoji přispěly již zájmy a aktivity provozované v samém mládí, kdy jste jej mohli potkat jako průvodce tehdejší CKM, k vytrvalosti mu pomohl sport, zpočátku např. kolová, v posledních letech pak turistika, cyklistika a lyžování.

Není s podivem, že po značném pracovním vytížení hledá prof. Fínek trochu klidu v přírodě. Poté se rád podělí s kolegy o ukázky nových trofejí – nejedná se totiž o klasickou relaxaci, ani pravidelné sportovní vyžití, ale netypický hlavní koníček v podobě myslivosti. Je až s podivem, že po takovém pracovním vypětí najde ještě dosti sil a trpělivosti, aby v jakémkoli počasí v honitbě čekal na příchod srnce či kance a přispěl tak ke snížení stavu přemnožené vysoké nebo černé zvěře.

Kromě dlouhodobě aktivního vystu-pování v rámci výboru České onkologické společnosti je rovněž vyhledávaným speakerem na největších onko-logických konferencích doma i v zahraničí, kde své prezentace dokáže vždy oživit nějakým neotřelým způsobem. Zmínit lze např. jeho slavnou přednášku v rámci Jihočeských onkologických dní v Českém Krumlově na téma „chemoterapie u nádorů štítné žlázy“, která sestávala v podstatě ze dvou slidů – úvodního a závěrečného. Bohaté jsou rovněž jeho aktivity zahraniční, jak ve formě vyzvaných prezentací, aktivní účasti na advisory boardech, tak v zapojení do evropských programů  a výzkumů.

Na závěr je k životnímu jubileu nutno připojit ještě jednu velkou gratulaci – v právě skončené volbě se díky jednoznačnému vítězství stal prof. Fínek novým děkanem LF UK v Plzni a v únoru následujícího roku by se měl této funkce ujmout. Asi 2 000 současným studentům slibuje zajímavější a veselejší výuku. Jde o obrovský osobní úspěch, který navazuje na čerstvě zvládnutou roli vychovatele a hlídače vnuka Jonatána v životě osobním.

MUDr. Tomáš Svoboda

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Plný text v PDF