Archiv: 15. 12. 2017, ročník: 30, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2017; 30(6): 399-400.
Autoři: Fait Vuk

Přehled

Klin Onkol 2017; 30(6): 405-411. DOI: 10.14735/amko2017405.
Klíčová slova: centrálne venózne katétre – katétrové infekcie – rakovina – epidemiológia – etiológia – smernice – prevencia a kontrola – liečba
Autoři: Antoňáková Nemčíková Andrea, Bednárovská Eva
Klin Onkol 2017; 30(6): 412-419. DOI: 10.14735/amko2017412.
Klíčová slova: testikulární germinální nádory – signální dráhy – molekulární aberace – prediktivní faktory – prognostické faktory
Autoři: Bakardjieva-Mihaylova Violeta, Škvárová Kramarzová Karolina, Slámová Martina, Büchler Tomáš, Boublíková Ludmila
Klin Onkol 2017; 30(6): 420-425. DOI: 10.14735/amko2017420.
Klíčová slova: karcinom prsu – axila – uzliny
Autoři: Dostálek Lukáš, Šašková Petra
Klin Onkol 2017; 30(6): 426-432. DOI: 10.14735/amko2017426.
Klíčová slova: fototerapie – interakce bylin a léků – rakovina – škodlivé účinky – ostropestřec mariánský – Silybum marianum
Autoři: Frassová Zuzana, Rudá-Kučerová Jana
Klin Onkol 2017; 30(6): 433-436. DOI: 10.14735/amko2017433.
Klíčová slova: lokálně pokročilé nádory gastrointestinálního traktu – krvácení – paliativní radioterapie
Autoři: Navrátilová Pavla, Hynková Ludmila, Šlampa Pavel

Původní práce

Klin Onkol 2017; 30(6): 437-442. DOI: 10.14735/amko2017437.
Klíčová slova: mozkový lymfom – rámová stereotaxe – bezrámová navigace – stereotaktická biopsie – kortikosteroidy
Autoři: Chrastina Jan, Hermanová Markéta, Jančálek Radim, Feitová Věra, Hrabovský Dušan, Novák Zdeněk
Klin Onkol 2017; 30(6): 443-451. DOI: 10.14735/amko2017443.
Klíčová slova: chemoterapie – kognitivní dysfunkce – kognitivní screening – neuropsychologický test – psychologie
Autoři: Mikulajová Marína, Boleková Veronika, Surová Katarína
Klin Onkol 2017; 30(6): 452-455. DOI: 10.14735/amko2017452.
Klíčová slova: karcinom pankreatu – gemcitabin – nab-paklitaxel – účinnost – toxicita
Autoři: Vočka Michal, Petruželka Luboš

Kazuistika

Klin Onkol 2017; 30(6): 456-459. DOI: 10.14735/amko2017456.
Klíčová slova: radioterapie – neurochirurgie – magnetická rezonance – pineální oblast – mozkový nádor
Autoři: Lancia Andrea, Ingrosso Gianluca, Santoni Riccardo

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2017; 30(6): 461-463.
Autoři: Halámková Jana

Personalia

Klin Onkol 2017; 30(6): 465-466.
Autoři: Svoboda Tomáš

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2017; 30(6): 469-470.
Autoři: Šefr Roman