Role adjuvantní radioterapie při léčbě papilárních nádorů pineální oblasti: kazuistika a krátký přehled literatury

flag

Klin Onkol 2017; 30(6): 456-459. DOI: 10.14735/amko2017456.

Úvod: Papilární nádory pineální oblasti (papillary tumor of the pineal region – PTPR) jsou vzácné nedávno definovanené nádory. Jejich klinický průběh je charakterizován častou lokální recidivou a pacienti mohou mít příznaky kvůli anatomickému nálezu zvětšující se nádoru. Léčebné protokoly a role adjuvantní radioterapie jsou stále nejednoznačné. Kazuistika: Uvádíme případ 27leté ženy, která byla odeslána na naše pracoviště potom, co jí byl diagnostikován PTPR, a která podstoupila několik operačních zákroků. Použili jsme adjuvantní radioterapii v celkové dávce 59,4 Gy (33 × 1,8 Gy). Diskuze: Při době sledování 41 měsíců bylo dosaženo kompletní odpovědi na léčbu podle kritérií RECIST. Radioterapie byla dobře snášena bez akutních a pozdních vedlejších účinků. Neurologické symptomy, které byly přítomny v době diagnózy a po chirurgickém zákroku, nebyly při poslední kontrole zaznamenány. Závěry: Formální konsenzus pro management pacientů s diagnózou PTPR neexistuje. Navzdory radikální operaci má tento nádor tendenci k častým recidivám. Radioterapie může mít význam již v adjuvantní indikaci, pro přesné zhodnocení její role jsou však nutné prospektivní multicentrické studie s dostatečně dlouhou dobou sledování.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2017456

Plný text v PDF