prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. (16. 1. 1938–17. 2. 2017)

flag

Klin Onkol 2018; 31(1): 75-76.

K nedožitým 80. narodeninám emeritného prednostu Onkologickej kliniky LF UK v Bratislave

V týchto dňoch si pripomíname výročie narodenia významného slovenského vysokoškolského pedagóga, lekára, vedca, politika a vzácneho človeka prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc., ktorý by sa dožil 80 rokov.

Plný text v PDF