Archiv: 15. 2. 2018, ročník: 31, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2018; 31(1): 3-4.
Autoři: Fait Vuk, Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2018; 31(1): 9-14. DOI: 10.14735/amko20189.
Klíčová slova: rakovina prostaty – abirateron – enzalutamid – alternativní sestřih – léková rezistence
Autoři: Büchler Tomáš, Bobek Vladimír, Kološtová Katarína
Klin Onkol 2018; 31(1): 15-23. DOI: 10.14735/amko201815.
Klíčová slova: fytoterapie – interakce – nádorová onemocnění – nežádoucí účinky – kurkumin – kurkuma – Curcuma longa
Autoři: Frassová Zuzana, Rudá-Kučerová Jana
Klin Onkol 2018; 31(1): 24-27. DOI: 10.14735/amko201824.
Klíčová slova: protonová léčba – nádory – centrální nervový systém
Autoři: Petera Jiří
Klin Onkol 2018; 31(1): 28-34. DOI: 10.14735/amko201828.
Klíčová slova: renální selhání – toxicita – imunoterapie – chemoterapie
Autoři: Pokrivčák Tomáš, Poprach Alexandr
Klin Onkol 2018; 31(1): 35-39. DOI: 10.14735/amko201835.
Klíčová slova: nádory žaludku – nádory jícnu – imunoterapie
Autoři: Vrána David, Matzenauer Marcel, Melichar Bohuslav

Původní práce

Klin Onkol 2018; 31(1): 40-45. DOI: 10.14735/amko201840.
Klíčová slova: nemelanómové zhubné nádory kože – bazocelulárny karcinóm – skvamocelulárny karcinóm
Autoři: Bartoš Vladimír, Kullová Milada
Klin Onkol 2018; 31(1): 46-52. DOI: 10.14735/amko201846.
Klíčová slova: adenokarcinom Vaterské papily – duodenum – endoskopická resekce – ampulektomie – pankreatoduodenektomie – chirurgie
Autoři: Kunovský Lumír, Kala Zdeněk, Procházka Vladimír, Potrusil Martin, Dastych Milan, Novotný Ivo, Andrašina Tomáš, Pavlovský Zdeněk, Eid Michal, Moravčík Petr

Kazuistika

Klin Onkol 2018; 31(1): 53-58. DOI: 10.14735/amko201853.
Klíčová slova: EGFR – delece na exonu 19 – mutace T790M – mutace C797S – afatinib – osimertinib
Autoři: Svatoň Martin, Pešek Miloš, Baxa Jan, Mukenšnabl Petr, Benešová Lucie, Minárik Marek
Klin Onkol 2018; 31(1): 59-65. DOI: 10.14735/amko201859.
Klíčová slova: stopkový lalok – laloková plastika – karcinomy hlavy a krku
Autoři: Pink Richard, Dvořák Zdeněk, Heinz Petr, Michl Petr, Tvrdý Peter, Azar Bsel

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2018; 31(1): 66-70.

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2018; 31(1): 71-73.
Autoři: Halámková Jana

Personalia

Klin Onkol 2018; 31(1): 75-76.
Autoři: Ondruš Dalibor