Archiv: 15. 6. 2018, ročník: 31, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2018; 31(3): 163. DOI: 10.14735/amko2018163.
Autoři: Klabusay Martin

Přehled

Klin Onkol 2018; 31(3): 167. DOI: 10.14735/amko2018167.
Klíčová slova: gastrointestinal neuroendocrine neoplasms – neuroendocrine tumors – neuroendocrine carcinomas – classification – NET – NEC
Autoři: Mikuš Kuracinová Kristína, Janega Pavol, Janegová Andrea, Čierna Zuzana
Klin Onkol 2018; 31(3): 178-183. DOI: 10.14735/amko2018178.
Klíčová slova: HSV-1 – HSV-2 – nádory – mechanizmy transformácie
Autoři: Mrázová Veronika, Golais František, Búda Daniel
Klin Onkol 2018; 31(3): 184-190. DOI: 10.14735/amko2018184.
Klíčová slova: quercetin – flavonoid – chemoprevence – oxidační stres – apoptóza – protinádorová látka – protinádorová léčba – karcinom
Autoři: Neuwirthová Jana, Gál Břetislav, Smilek Pavel, Urbánková Pavla

Původní práce

Klin Onkol 2018; 31(3): 191-199. DOI: 10.14735/amko2018191.
Klíčová slova: neoadjuvantní terapie – trastuzumab – časný karcinom prsu – patologická kompletní remise – prognóza
Autoři: Bielčiková Zuzana, Petruželka Luboš, Chloupková Renata
Klin Onkol 2018; 31(3): 200-206. DOI: 10.14735/amko2018200.
Klíčová slova: akútna myeloblastová leukémia – DNA – PCR – mutácia – FLT3-ITD – FLT3-TKD
Autoři: Dubayová Katarína, Kožlejová Zuzana, Vašková Judita, Čakanová Gladys, Kiktavá Mária, Guman Tomáš, Sabo Ján, Karabinoš Anton
Klin Onkol 2018; 31(3): 207-2012. DOI: 10.14735/amko2018207.
Klíčová slova: translokace genu ALK – krizotinib – cílená léčba – tyrozinkinázové inhibitory
Autoři: Pešek Miloš, Skřičková Jana, Kolek Vítězslav, Bratová Monika , Koubková Leona, Roubec Jaromír, Chloupková Renata, Černovská Markéta, Benejová Andrea, Kultan Juraj, Hrnčiarik Michal, Zemanová Milada, Konečný Marek, Čoupková Helena, Svatoň Martin
Klin Onkol 2018; 31(3): 213-229. DOI: 10.14735/amko2018213.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – hypoxie – genotype – polymorfizmus – qPCR
Autoři: Almáši Martina, Besse Lenka, Brožová Lucie, Jarkovský Jiří, Bezděková Renata, Pour Luděk, Minařík Jiří, Kessler Petr, Pavlíček Petr, Roziaková Ĺubica, Penka Miroslav, Hájek Roman, Vašků Anna, Ševčíková Sabina

Kazuistika

Klin Onkol 2018; 31(3): 230-234. DOI: 10.14735/amko2018230.
Klíčová slova: sarkom – resekce
Autoři: Šimůnek Radim, Adámková Krákorová Dagmar, Šefr Roman, Fait Vuk

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2018; 31(3): 235-236.
Autoři: Halámková Jana