Klin Onkol 2018; 31(4): 293-295. DOI: 10.14735/amko2018293.

Východiska: Nádor prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění s tendency ke vzdálenému metastazování, nicméně metastázy do oblasti hlavy a krku jsou výjimečné. Pozorování: Prezentujeme dva případy pacientek s metastázami invazivního karcinomu prsu do této oblasti. Každý je se vzájemně odlišnou klinickou manifestací. I v rozdílném čase ve vztahu k primárnímu nádoru. V prvním případě po několika letech po léčbě primárního nádoru v kompletní remisi a v druhém případě jako první příznak dosud nediagnostikovaného onemocnění. Metastázy se klinicky projevily do oblasti baze lební a maxilární dutiny neurologicky syndromem „foramen jugulare“, resp. oční symptomatologií při metastáze do očnice. V obou případech byla zcela zásadní histologická diagnóza. Následovala multimodalitní terapie. Závěr: Projevy vzdálených metastáz karcinomu prsu do oblasti baze lebni mohou být velmi variabilní, tím se stávají velkou diagnostickou výzvou pro klinika. Obtížná dostupnost některých lézí znesnadňuje diagnostiku, zejména v případech, kdy se jedná o první symptomatologii dosud neznámého primárního tumoru.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018293

Plný text v PDF