Archiv: 15. 8. 2018, ročník: 31, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2018; 31(4): 243-244.
Autoři: Žaloudík Jan

Přehled

Klin Onkol 2018; 31(4): 249-259. DOI: 10.14735/amko2018249.
Klíčová slova: mikroRNA – sliny – diagnostika – nádorové onemocnění
Autoři: Kubíčková Adéla, Slabý Ondřej
Klin Onkol 2018; 31(4): 260-263. DOI: 10.14735/amko2018260.
Klíčová slova: karcinom plic – OIP5-AS – lncRNA – dlouhé nekódující RNA
Autoři: Esfandi Farbod, Kholghi Oskooei Vahid, Taheri Fatemeh, Kiani Arda, Taheri Mohammad, Ghafouri-Fard Soudeh
Klin Onkol 2018; 31(4): 264-269. DOI: 10.14735/amko2018264.
Klíčová slova: receptor vitaminu D – dlouhé nekódující molekuly RNA – koexprese – bioinformatika – receptor kalcitriolu – výpočetní biologie
Autoři: Kholghi Oskooei Vahid, Ghafouri-Fard Soudeh, Omrani Mir Davood
Klin Onkol 2018; 31(4): 270-276. DOI: 10.14735/amko2018270.
Klíčová slova: monoklonální gamapatie nejasného významu – mnohočetný myelom – progrese – rizikové faktory
Autoři: Sandecká Viera, Pour Luděk, Adam Zdeněk, Krejčí Marta, Štork Martin, Ševčíková Sabina, Král Zdeněk

Původní práce

Klin Onkol 2018; 31(4): 277-281. DOI: 10.14735/amko2018277.
Klíčová slova: metastáza do lymfatických uzlín na krku – neznámy primárny tumor – diagnostika – PET/CT – panendoskopia
Autoři: Uhliarová Barbora, Navrátilová Marie, Čalkovský Vladimír, Hajtman Andrej
Klin Onkol 2018; 31(4): 282-288. DOI: 10.14735/amko2018282.
Klíčová slova: leukemie – enterobakterie – bakteriální léková rezistence – infekce spojené se zdravotní péčí
Autoři: Zatloukalová Simona, Holý Ondřej, Petrželová Jana, Mlynárčik Patrik, Vlčková Jana, Röderová Magdaléna, Horáková Dagmar, Kollárová Helena

Kazuistika

Klin Onkol 2018; 31(4): 289-292. DOI: 10.14735/amko2018289.
Klíčová slova: malígny melanóm – anatomická distribúcia – noha
Autoři: Bartoš Vladimír, Kullová Milada
Klin Onkol 2018; 31(4): 293-295. DOI: 10.14735/amko2018293.
Klíčová slova: metastázy do báze lební – karcinom prsu – syndrom foramen jugulare
Autoři: Horakova Zuzana, Slávik Marek, Veselý Karel, Binková Hana, Smilek Pavel
Klin Onkol 2018; 31(4): 296-300. DOI: 10.14735/amko2018296.
Klíčová slova: branchiogenní karcinom – laterální krční cysta – okultní nádor – metastáza neznámého primárního nádoru
Autoři: Horakova Zuzana, Velecký Lukáš, Pažourková Marta, Urbánková Pavla, Smilek Pavel
Klin Onkol 2018; 31(4): 301-304. DOI: 10.14735/amko2018301.
Klíčová slova: lymfóm – fludarabín – chylotorax
Autoři: Wild Alexander, Holasová Juliana, Králiková Eva

Sdělení

Klin Onkol 2018; 31(4): 305-308. DOI: 10.14735/amko2018305.
Autoři: Mendoza Luis

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2018; 31(4): 309-310.
Autoři: Šimoničová Lucie, Procházka Tomáš