Klin Onkol 2018; 31(4): 296-300. DOI: 10.14735/amko2018296.

Východiska: Primární branchiogenní karcinom (branchiogenic carcinoma – BC) v laterální krční cystě je výjimečná klinická jednotka. V naprosté většině případů se jedná o cystickou metastázu okultního primárního nádoru. Martin a Khafif stanovili diagnostická kritéria zdůrazňující především histologicky potvrzenou transformaci normální epiteliální výstelky cysty s přechodnou zónou transformace po jednoznačný invazivní karcinom a důsledné vyloučení primárního tumoru. Pozorování: Prezentován je případ pacienta (80 let) s 8letou anamnézou zduření na krku – suspektní laterální krční cystou, pro kterou byl sledován. Chirurgické řešení nebylo indikováno pro významné interkurence. Přistoupeno bylo k exstirpaci až při náhlé progresi infiltrátu. Histologie překvapivě odhalila BC, jednoznačně splňující kritéria. Závěr: Představujeme ojedinělý případ onemocnění, jehož existence je jednoznačně definována kritérii dle Martina a Khafifa. Nedávno byl v literatuře prezentován ojedinělý případ splňující zmíněná kritéria, odpovídající i našemu pacientovi, s důrazem především na histologii dokumentující transformaci epitelu s přechodnou zónou až po invazivní spinocelulární karcinom v jedné patologické jednotce s dlouhodobým sledováním bez diagnostiky primárního nádoru.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018296

Plný text v PDF