Terapeutické účinky specifických inhibitorů CDK4/6 při léčbě pokročilých HR-pozitivních a HER2-negativních pokročilých karcinomů prsu

flag

Klin Onkol 2018; 31(4): 305-308. DOI: 10.14735/amko2018305.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018305

Plný text v PDF