Archiv: 14. 10. 2018, ročník: 31, číslo: Supplementum 2

flag

Téma: RECAMO2020: cestou výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii II

Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 5-13. DOI: 10.14735/amko20182S5.
Klíčová slova: evoluce nádorů – nádorová heterogenita – nádorová fylogenetika – klonální evoluce
Autoři: Brychtová Veronika, Valík Dalibor, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 14-20. DOI: 10.14735/amko20182S14.
Klíčová slova: nádory – cílená molekulární terapie – mitochondrie – protinádorové látky – výzkum
Autoři: Krejčíř Radovan, Valík Dalibor, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 21-26. DOI: 10.14735/amko20182S21.
Klíčová slova: buněčná smrt – rakovina – autofagie – ferroptóza – ferritinofagie – buněčný stres – ROS
Autoři: Skoupilová Hana, Michalová Eva, Hrstka Roman
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 27-31. DOI: 10.14735/amko20182S27.
Klíčová slova: p63 – ΔNp63 (p40) – TAp63 – karcinom prsu – karcinom prostaty
Autoři: Galoczová Michaela, Nenutil Rudolf, Coates Philip, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 32-40. DOI: 10.14735/amko20182S32.
Klíčová slova: membránové proteiny – glykosylace – fosforylace – proteomická analýza – cílená léčba
Autoři: Dosedělová Lenka, Nekulová Marta, Zahradníková Martina, Faktor Jakub, Vojtěšek Bořivoj, Hernychová Lenka
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 41-45. DOI: 10.14735/amko20182S41.
Klíčová slova: metylace DNA – polycomb proteinový komplex – CpG ostrůvky
Autoři: Holčáková Jitka
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 46-54. DOI: 10.14735/amko20182S46.
Klíčová slova: HSP70 – stresové proteiny – molekulární chaperony – buněčný stres – nádory – skládání proteinu
Autoři: Martinková Veronika, Trčka Filip, Vojtěšek Bořivoj, Müller Petr
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 55-62. DOI: 10.14735/amko20182S55.
Klíčová slova: HSF1 transkripčný faktor – molekulárne chaperóny – bunkový stres – transformácia nádorov – rakovina
Autoři: Šimončík Oliver, Pastorek Michal, Vojtěšek Bořivoj, Müller Petr
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 63-70. DOI: 10.14735/amko20182S63.
Klíčová slova: HDM2 – HDMX – signálna dráha p53 – onkogény – MDM2 – MDMX
Autoři: Hároníková Lucia, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 71-76. DOI: 10.14735/amko20182S71.
Klíčová slova: Prima-1 (MET) – APR-246 – Prima-1 – reaktivace p53 – apoptóza
Autoři: Zatloukalová Pavlína, Galoczová Michaela, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 77-81. DOI: 10.14735/amko20182S77.
Klíčová slova: antiflogistika nesteroidní – kyselina acetylsalicylová – kolorektální karcinom – cyklooxygenáza – chemoprevence
Autoři: Podhorec Ján, Hrstka Roman, Bílek Ondřej, Tuček Štěpán, Navrátil Jiří, Michalová Eva, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 93-101. DOI: 10.14735/amko20182S93.
Klíčová slova: mikroRNA – regulace genové exprese – nádorové biomarkery – RT-PCR – biosenzory
Autoři: Bartošík Martin, Jiráková Ludmila
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 102-107. DOI: 10.14735/amko20182S102.
Klíčová slova: vakcinácia – hmotnostná spektrometria – neoplazmy – antigény – peptidy
Autoři: Faktor Jakub, Hernychová Lenka, Vojtěšek Bořivoj, Hupp Theodore Robert

Původní práce

Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 82-87. DOI: 10.14735/amko20182S82.
Klíčová slova: karcinom děložního hrdla – HPV – miRNA – HSIL – hsa-miR-34c – prekanceróza
Autoři: Sommerová Lucia, Fraňková Hedvika, Anton Milan, Jandáková Eva, Vojtěšek Bořivoj, Hrstka Roman
Klin Onkol 2018; 31(Suppl 2): 88-92. DOI: 10.14735/amko20182S88.
Klíčová slova: myeloidní supresorové buňky – preanalytika – kolorektální karcinom – průtoková cytometrie – imunomonitoring
Autoři: Fědorová Lenka, Pilátová Kateřina, Selingerová Iveta, Bencsiková Beatrix, Budinská Eva, Zwinsová Barbora, Brychtová Veronika, Langrová Marie, Šefr Roman, Valík Dalibor, Zdražilová Dubská Lenka