TAS-102 (trifluridin/tipiracil) zlepšuje celkové přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem žaludku refrakterním na standardní léčbu

flag

Klin Onkol 2018; 31(5): 390-391.

Podle výsledků multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie fáze III TAGS (TAS-102 Gastric Study) přípravek TAS-102 (trifluridin/tipiracil – FTD/TPI; Lonsurf®) prodlužuje celkové přežití (overall survival – OS) u předléčených pacientů s metastazujícím karcinomem žaludku (metastatic gastric cancer – mGC).

Léčebné možnosti pro tuto skupinu pacientů jsou omezené, proto jsou významné pozitivní výsledky studie TAGS, které byly prezentovány na letošním kongresu World Congress on Gastrointestinal Cancer 2018 v Barceloně.

Plný text v PDF