Archiv: 15. 10. 2018, ročník: 31, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2018; 31(5): 319-320.
Klíčová slova: gravidita - karcinom prsu
Autoři: Palácová Markéta

Přehled

Klin Onkol 2018; 31(5): 325-329. DOI: 10.14735/amko2018392325.
Klíčová slova: karcinom prsu – fertilita – gravidita – asistovaná reprodukce
Autoři: Dostálek Lukáš, Pavlišta David, Mašata Jaromír
Klin Onkol 2018; 31(5): 330-338. DOI: 10.14735/amko2018392330.
Klíčová slova: BRCA1 – nádory prsu – metaanalýza
Autoři: Ghafouri-Fard Soudeh, Dianatpour Ali, Faramarzi Sepideh
Klin Onkol 2018; 31(5): 339-344. DOI: 10.14735/amko2018392339.
Klíčová slova: nádory štítné žlázy – BRAF mutace – biologická léčba – inhibitory tyrozinkináz – MEK inhibitory
Autoři: Jakubíková Iva, Gabalec Filip, Beránek Martin, Žák Pavel, Čáp Jan
Klin Onkol 2018; 31(5): 345-352. DOI: 10.14735/amko2018392345.
Klíčová slova: β-blokátory – nádorové choroby – psychoneuroimunológia – stres
Autoři: Mravec Boris, Tibenský Miroslav, Horváthová Ľubica

Původní práce

Klin Onkol 2018; 31(5): 353-360. DOI: 10.14735/amko2018392353.
Klíčová slova: cirkulující DNA – tekutá biopsie – receptor epidermálního růstového faktoru – nemalobuněčný karcinom plic – externí posouzení kvality
Autoři: Čapková Linda, Kalinová Markéta, Tichá Ivana, Parobková Eva, Matějčková Milada, Vošmiková Hana, Horký Ondřej, Bartáková Karolína, Drábek Jiří, Bajerová Monika, Dundr Pavel
Klin Onkol 2018; 31(5): 361-365. DOI: 10.14735/amko2018392361.
Klíčová slova: maligní melanom – vysokodávkovaný interferon – neurologické a neuropsychiatrické komplikace – léky indukovaná deprese – léky indukovaný parkinsonizmus
Autoři: Prošvicová (Vaňásková) Jarmila, Grim Jiří, Kopecký Jindřich, Priester Peter, Priester Iva, Trojanová Petronela, Jílková Věra, Paulík Adam, Lukešová Šárka, Filip Stanislav

Kazuistika

Klin Onkol 2018; 31(5): 366-370. DOI: 10.14735/amko2018392366.
Klíčová slova: metastáza nádoru do nádoru – donor – recipient – karcinóm z renálnych buniek
Autoři: Bartoš Vladimír
Klin Onkol 2018; 31(5): 371-375. DOI: 10.14735/amko2018392371.
Klíčová slova: hypopituitarizmus – magnetická rezonancia – tumor hypofýzy – rádiochirurgia – cielená liečba
Autoři: Cahajlová Radka, Kollerová Jana
Klin Onkol 2018; 31(5): 376-379. DOI: 10.14735/amko2018392376.
Klíčová slova: solidní pseudopapilární tumor pankreatu – diagnostika – léčba
Autoři: Fichtl Jakub, Skalický Tomáš, Vodička Josef, Třeška Vladislav, Tupý Radek, Hes Ondřej
Klin Onkol 2018; 31(5): 380-383. DOI: 10.14735/amko2018392380.
Klíčová slova: afatinib – nemalobuněčný karcinom plic – receptor pro epidermoidní růstový faktor – účinnost léčby – nežádoucí účinky léčby
Autoři: Čoupková Helena, Vyzula Rostislav

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2018; 31(5): 384-385.
Autoři: Halámková Jana

Personalia

Klin Onkol 2018; 31(5): 386-387.
Autoři: Linhartová Věra
Klin Onkol 2018; 31(5): 388-386.
Autoři: Abrahámová Jitka

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2018; 31(5): 390-391.
Autoři: Bencsiková Beatrix