Supernatanty Lactobacillus rhamnosus GG a Lactobacillus crispatus SJ-3C-US snižují expresi genů TSGA10, AURKC, OIP5 a AKAP4 v HeLa buňkách

flag

Klin Onkol 2018; 31(6): 429-433. DOI: 10.14735/amko2018429.

Východiska: Nádorové antigeny testis (CTA) jsou považovány za nádorové biomarkery z důvodu jejich vysoce specifické exprese u lidských malignit a jelikož se téměř nevyskytují v normálních somatických tkáních. Díky své specifické expresi umožňují v posledních letech lépe stanovit včasnou diagnózu, prognózu pacientů a léčbu rakoviny. Lactobacily jsou skupina probiotik s protinádorovými, imunomodulačními a dalšími prospěšnými vlastnostmi. Bylo prokázáno, že tyto bakterie mění expresi několika genů souvisejících s nádory. Cíl: Po synchronizaci buněk HeLa pomocí MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-difenyltetrazoliumbromid] jsme pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakci v reálném čase zkoumali vliv supernatantu Lactobacillus rhamnosus GG (LRS) a supernatantu Lactobacillus crispatus SJ-3C-US (LCS) na expresi čtyř CTA (TSGA10, AURKC, OIP5 a AKAP4). Výsledky: LRS a LCS inhibovaly růst buněk HeLa po 24 hod, což bylo prokázáno pomocí MTT testu. Exprese všech CTA byly po léčbě oběma supernatanty nižší. Závěr: Tato studie prokázala úlohu laktobacilů při snížení exprese genů CTA. Taková změna exprese může být zapojena do protinádorových účinků těchto laktobacilů. Základní mechanismy těchto pozorování nejsou jasné, ale v tomto procesu se mohou účastnit epigenetické modulační mechanismy. K posouzení funkčních rolí laktobacilů v modulaci jiných genů souvisejících s nádory je třeba dalších studií.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2018429

Plný text v PDF