Archiv: 14. 12. 2018, ročník: 31, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2018; 31(6): 397-398.
Autoři: Klabusay Martin

Přehled

Klin Onkol 2018; 31(6): 403-408. DOI: 10.14735/amko2018403.
Klíčová slova: lncRNA – nádor děložního čípku – onkogen – tumor supresorový gen
Autoři: Taheri Mohammad, Ghafouri-Fard Soudeh
Klin Onkol 2018; 31(6): 409-413. DOI: 10.14735/amko2018409.
Klíčová slova: inhibitory protonové pumpy – nežádoucí účinky léčiv – lékové interakce – tyrozinkinázové inhibitory – hypochlorhydrie
Autoři: Rychlíčková Jitka
Klin Onkol 2018; 31(6): 414-420. DOI: 10.14735/amko2018414.
Klíčová slova: gynekologické nádory – komplikace – močový trakt – kvalita života
Autoři: Špaček jr. Jiří, Petera Jiří, Broďák Miloš, Práznovec Ivan, Špaček Jiří

Původní práce

Klin Onkol 2018; 31(6): 421-428. DOI: 10.14735/amko2018421.
Klíčová slova: karcinom prostaty – fúzní gen TMPRSS2-ERG – ERG – imunitní odpověď – CD204+ makrofágy – CD3+ T lymfocyty
Autoři: Burdová Alena, Rulíšek Patrik, Bouchal Jan, Král Michal, Študent Vladimír, Kolář Zdeněk
Klin Onkol 2018; 31(6): 429-433. DOI: 10.14735/amko2018429.
Klíčová slova: probio tika – nádorové antigeny testis – bio marker – HeLa buněčná linie
Autoři: Nouri Zahra, Neyazi Nadia, Modarressi Mohammad Hossein, Karami Fatemeh, Abedin-Do Atieh, Taherian-Esfahani Zahra, Ghafouri-Fard Soudeh, Motevaseli Elahe
Klin Onkol 2018; 31(6): 434-438. DOI: 10.14735/amko2018434.
Klíčová slova: radioterapie – kardiovaskulární elektronické zařízení – Metal Deletion Technique – artefakty – zvyšování kvality
Autoři: Odložilíková Anna, Kurzyukova Anastasia, Sepši Milan, Pospíšil David, Šlampa Pavel
Klin Onkol 2018; 31(6): 439-447. DOI: 10.14735/amko2018439.
Klíčová slova: paliativní péče – radioterapie – karcinom plic – metastázy – kostní metastázy – léčba bolesti
Autoři: Pechačová Zdeňka, Zemanová Milada, Končeková Jitka

Kazuistika

Klin Onkol 2018; 31(6): 448-452. DOI: 10.14735/amko2018448.
Klíčová slova: PECom obličky – epitelioidný angiomyolipóm – diagnostika – everolimus
Autoři: Huľová Soňa, Syčová-Milá Zuzana, Macák Dušan, Janega Pavol, Chovanec Michal, Mardiak Jozef, Mego Michal
Klin Onkol 2018; 31(6): 453-456. DOI: 10.14735/amko2018453.
Klíčová slova: karcinóm pankreasu – prognóza – chemoterapia
Autoři: Kašperová Barbora, Jurišová Silvia, Macúch Ján, Bumberová Miroslava, Janega Pavol, Dolinský Jozef, Mego Michal
Klin Onkol 2018; 31(6): 457-460. DOI: 10.14735/amko2018457.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – estrogenové receptory – ALK translokace – prognóza – léčba
Autoři: Žarnayová Lýdia, Kolek Vítězslav, Bouchal Jan, Ehrmann jr. Jiří

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2018; 31(6): 461-462.

Sdělení

Klin Onkol 2018; 31(6): 463-464. DOI: 10.14735/amko2018463.
Autoři: Roncati Luca, Francesco Piscioli

Dopis redakci

Klin Onkol 2018; 31(6): 465-467. DOI: 10.14735/amko2018465.
Autoři: Mendoza Luis

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2018; 31(6): 469-470.
Autoři: Jankech Jakub, Krejčí Eva