Efekt radioterapie u inoperabilního karcinomu kůže

flag

Klin Onkol 2019; 32(1): 79.

Osmasedmdesátiletý polymorbidní pacient se spinocelulárním karcinomem na pravém spánku T2N0M0, stav po excizi v září 2017, histologicky dobře diferencovaný spinaliom, úplnost excize nebylo možné jednoznačně posoudit. V červnu 2018 zjištěna recidiva, histologicky ověřená, klinicky rozměrný exulcerovaný krvácející tumor průměru 6 cm (obr. 1), spádové lymfatické uzliny nehmatné, chirurgické řešení nemožné, indikována radioterapie (RT).

Proběhly 2 série RT na rentgenovém přístroji (39 Gy + 17 Gy) . V 1. sérii RT došlo ke kontaminaci nekrotizujícího tumoru červy (obr. 2). Měsíc po ukončení 1. série RT bylo dosaženo výrazné regrese nádoru (obr. 3) . Měsíc po ukončení 2. série RT zbývá v místě původního tumoru drobná krusta (obr. 4) .

Plný text v PDF