Archiv: 18. 8. 2019, ročník: 32, číslo: Supplementum 2

flag

Téma: Hereditární nádorová onemocnění V.

Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 3.
Autoři: Foretová Lenka, Petráková Katarína

Přehled

Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 6-13. DOI: 10.14735/amko2019S6.
Klíčová slova: geny – BRCA1 – BRCA2 – genetické testování – profylaktická mastektomie – profylaktická adnexektomie – vysokokapacitní nukleotidové sekvenování
Autoři: Foretová Lenka, Navrátilová Marie, Svoboda Marek, Vašíčková Petra, Sťahlová Hrabincová Eva, Házová Jana, Kleiblová Petra, Kleibl Zdeněk, Macháčková Eva, Palácová Markéta, Petráková Katarína
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 14-23. DOI: 10.14735/amko2019S14.
Klíčová slova: dědičné nádorové syndromy – autozomálně recesivní dědičnost – heterozygot – mutace – riziko nádorů – prediktivní testování
Autoři: Koudová Monika, Puchmajerová Alena
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 24-30. DOI: 10.14735/amko2019S24.
Klíčová slova: karcinom prsu – mutace BRCA1/2 – genomické testy – platinové deriváty – PARP inhibitory
Autoři: Palácová Markéta
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 79-91. DOI: 10.14735/amko2019S79.
Klíčová slova: nádory vaječníků – dítě – adolescence – dědičné nádorové syndromy
Autoři: Plevová Pavlína, Geržová Hedvika
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 92-96. DOI: 10.14735/amko2019S92.
Klíčová slova: kolorektální karcinom – Lynchův syndrom – gastrointestinální polypózy
Autoři: Pokorová Šárka, Fabián Pavel
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 97-108. DOI: 10.14735/amko2019S97.
Klíčová slova: polypy tlustého střeva – kolorektální karcinom – žaludek – polypy – geny – sekundární prevence
Autoři: Plevová Pavlína

Kazuistika

Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 23-27. DOI: 10.14735/amko2019S23.
Klíčová slova: genetické testování – dědičné nádorové syndromy – DICER1 – pleuropulmonální blastom – cystický nefrom
Autoři: Hořínová Věra, Drábová Klára, Nosková Hana, Bajčiová Viera, Šoukalová Jana, Černá Leona, Hůrková Věra, Slabý Ondřej, Štěrba Jaroslav
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 118-122. DOI: 10.14735/amko2019S118.
Klíčová slova: geny – melanom – mezoteliom – nádory ledvin – genetické testování
Autoři: Foretová Lenka, Navrátilová Marie, Svoboda Marek, Házová Jana, Vašíčková Petra, Sťahlová Hrabincová Eva, Fabián Pavel, Schneiderová Monika, Macháčková Eva

Původní práce

Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 31-35. DOI: 10.14735/amko2019S31.
Klíčová slova: karcinom prsu – geny BRCA1 – geny BRCA2 – neoadjuvantní terapie – cisplatina – karboplatina – patologická kompletní remise
Autoři: Holánek Miloš, Bílek Ondřej, Nenutil Rudolf, Kazda Tomáš, Selingerová Iveta, Zvaríková Mária, Palácová Markéta, Vyzula Rostislav, Petráková Katarína
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 36-50. DOI: 10.14735/amko2019S36.
Klíčová slova: karcinom prsu – CHEK2 – dědičné mutace – varianty nejasného významu – funkční analýza
Autoři: Kleiblová Petra, Stolařová Lenka, Křížová Kateřina, Lhota Filip, Hojný Jan, Zemánková Petra, Havránek Ondřej, Vočka Michal, Černá Marta, Lhotová Klára, Borecká Marianna, Janatová Markéta, Soukupová Jana, Ševčík Jan, Zimovjanová Martina, Kotlas Jaroslav, Panczak Aleš, Veselá Kamila, Červenková Jana, Schneiderová Michaela, Burócziová Monika, Burdová Kamila, Stránecký Viktor, Foretová Lenka, Macháčková Eva, Tavandzis Spiros, Kmoch Stanislav, Macůrek Libor, Kleibl Zdeněk
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 51-71. DOI: 10.14735/amko2019S51.
Klíčová slova: nádor prsu – nádor ovaria – gen BRCA1 – gen BRCA2 – zárodečné mutace
Autoři: Macháčková Eva, Claes Kathleen, Miková Miroslava, Házová Jana, Sťahlová Hrabincová Eva, Vašíčková Petra, Trbušek Martin, Navrátilová Marie, Svoboda Marek, Foretová Lenka
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 72-78. DOI: 10.14735/amko2019S72.
Klíčová slova: karcinom ovaria – nádorové geny – mutace – masivní paralelní sekvenování – sekvenování nové generace – panel genů
Autoři: Soukupová Jana, Lhotová Klára, Zemánková Petra, Vočka Michal, Janatová Markéta, Stolařová Lenka, Borecká Marianna, Kleiblová Petra, Macháčková Eva, Foretová Lenka, Koudová Monika, Lhota Filip, Tavandzis Spiros, Zikán Michal, Stránecký Viktor, Veselá Kamila, Panczak Aleš, Kotlas Jaroslav, Kleibl Zdeněk
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 2): 109-117. DOI: 10.14735/amko2019S109.
Klíčová slova: polypóza – žaludek – hereditární – karcinom žaludku – gastrektomie
Autoři: Foretová Lenka, Navrátilová Marie, Svoboda Marek, Grell Peter, Němec Libor, Sirotek Lukáš, Obermannová Radka, Novotný Ivo, Šachlová Milana, Fabián Pavel, Kroupa Radek, Vašíčková Petra, Házová Jana, Sťahlová Hrabincová Eva, Macháčková Eva