Klin Onkol 2019; 32(6): 426-435. DOI: 10.14735/amko2019426.

Východiska: Cílem studie bylo zhodnotit trendy incidence a mortality zhoubných nádorů u dětí a adolescentů v období 1994–2016 v České republice. Materiál a metody: Údaje o novotvarech dětí evidované v Národním onkologickém registru byly validovány pomocí klinické databáze dětské onkologie a dále kombinovány s údaji Národního registru hospitalizovaných a Listu o prohlídce zemřelého. Z těchto validovaných dat byly zjištěny hodnoty incidence novotvarů. Ke sledování dlouhodobého trendu mortality byla použita data z Listu o prohlídce zemřelého. Trendy incidence a mortality byly hodnoceny průměrnou roční procentuální změnou. Výsledky: Trend věkově standardizované incidence zhoubných nádorů u dětí ve věku 0–19 let vykazuje statisticky významný dlouhodobý mírný nárůst nových případů průměrně o +0,5 % ročně (p < 0,01), u dívek o +0,6 %, zatímco u chlapců statisticky nevýznamný pokles o −0,1 %. Nejvýraznější statisticky významný průměrný roční nárůst incidence u dětí ve věku 0–14 let byl pozorován u jiných maligních epiteliálních novotvarů a maligních melanomů (+4,9 %; p < 0,01), ale také u onemocnění centrální nervové soustavy (+1,3 %; p < 0,05). Naopak statisticky významný průměrný roční pokles incidence u dětí ve věku 0–14 let vykazují lymfomy (−2,1 %; p < 0,01). U adolescentů ve věku 15–19 let byl pozorován statisticky významný průměrný roční nárůst incidence u jiných maligních epiteliálních novotvarů a maligních melanomů (+5,2 %; p < 0,01), ale také u onemocnění centrální nervové soustavy (+1,5 %; p < 0,05). Trend mortality zhoubných nádorů vykazuje statisticky významný dlouhodobý pokles průměrně o −5,1 % ročně u dětí ve věku 0–14 let (p < 0,01), a o −3,7 % ročně u adolescentů (p < 0,01). Závěr: Dostupná data umožňují analyzovat dlouhodobé trendy incidence a mortality zhoubných nádorů u dětí a adolescentů.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2019426

Plný text v PDF