Spomienka na prof. MUDr. Ľudovíta Milana Jurgu, DrSc.

flag

Klin Onkol 2019; 32(6): 471-472.

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 28. októbra 2019 nás vo veku 76 rokov navždy opustil významný slovenský rádioterapeut, onkológ, vysokoškolský pedagóg prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.

Prof. Jurga sa narodil 17. júla 1943 v Bratislave v rodine matematika, univerzitného profesora Františka Jurgu (1909–1963). V roku 1967 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Popri štúdiu na tejto fakulte zároveň externe študoval na tamojšej prírodovedeckej fakulte fyziku a chémiu. Jeho výborné študijné výsledky boli ocenené aj tým, že už počas štúdia v roku 1966 bol vymenovaný za asistenta na katedru patofyziológie a experimentálnej patológie na košickej lekárskej fakulte...

Plný text v PDF