Vzpomínka na prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc.

flag

Klin Onkol 2020; 33(1): 78.

V lidském životě přicházejí chvíle, které nás bolestně zaskočí a kterým nemůžeme porozumět. K takové patřil i den (30. 1. 2020), v němž se uzavřel neopakovatelný životní příběh profesora Vítězslava Kolka. Nečekaně zemřel a zarmoutil tím všechny své blízké.

V profesoru Vítězslavu Kolkovi odešel dobrý člověk, zanícený pneumolog, který se neustále pokoušel pro obor vybojovat důstojné postavení, vynikající lékař, pedagog, vědec, kolega a přítel.

Českou pneumologii díky hlubokým znalostem, jazykové vybavenosti, pohotovosti a osobnímu charizmatu dostal do povědomí nejen v ČR, ale i v evropském a světovém měřítku. Mladým lékařům důsledně vštěpoval kvalitní lidskou medicínu a učil je i vědecké práci. Dokázal lidi motivovat a inspirovat. Jeho odborný záběr byl velmi široký. Věnoval se problematice sarkoidózy, intervenční bronchologii, pneumoniím, pneumoonkologii a dalším. Byl autorem a spoluautorem celé řady knih, vědeckých publikací a přednášek v ČR i v zahraničí.

Od roku 1999 byl přednostou Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Dvě volební období byl předsedou České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a řadu let jejím místopředsedou. Byl také předsedou České aliance proti chronickým respiračním nemocem. Určité období pracoval jako proděkan a měl na starosti výuku zahraničních studentů.

Zanechal tu všechno, co ho těšilo a co měl rád – rodinu, domov, přátele, kliniku se svými kolegy a žáky a také své pacienty. Zanechal tu také kolegy a přátele z ČR a dalších zemí. Žádnými slovy se nedá vyjádřit ztráta, kterou znamená jeho smrt.

Nedokončené dílo profesora Kolka zůstane inspirací pro ty, kteří v něm budou pokračovat. Nutí nás vážit si života a využít ho do posledních chvil, jako se to podařilo jemu.

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
LF MU a FN Brno

Plný text v PDF