Archiv: 15. 2. 2020, ročník: 33, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2020; 33(1): 3.
Autoři: Büchler Tomáš

Imunoterapie

Klin Onkol 2020; 33(1): 8-10. DOI: 10.14735/amko20208.
Klíčová slova: imunoterapie – checkpoint inhibitory – nežádoucí účinky – efekt
Autoři: Fiala Ondřej, Šorejs Ondřej, Šustr Jan, Fínek Jindřich
Klin Onkol 2020; 33(1): 11-14. DOI: 10.14735/amko202011.
Klíčová slova: imunoterapie – ipilimumab – nivolumab – neurotoxicita
Autoři: Kopecký Jindřich
Klin Onkol 2020; 33(1): 15-19. DOI: 10.14735/amko202015.
Klíčová slova: imunoterapie – léková toxicita – hypofyzitida – tyroiditida
Autoři: Lakomý Radek, Poprach Alexandr, Kazda Tomáš
Klin Onkol 2020; 33(1): 20-22. DOI: 10.14735/amko202020.
Klíčová slova: imunoterapie – checkpoint inhibitory – nežádoucí účinky – kardiotoxicita – myokarditida
Autoři: Spisarová Martina
Klin Onkol 2020; 33(1): 23-28. DOI: 10.14735/amko202023.
Klíčová slova: imunoterapie – checkpoint inhibitory – autoimunitní zánět – enterokolitida – kortikosteroidy
Autoři: Špaček Jan
Klin Onkol 2020; 33(1): 29-31. DOI: 10.14735/amko202029.
Klíčová slova: nefritida – hyperkalemie – kortikosteroidy – imunoterapie
Autoři: Büchler Tomáš

Přehled

Klin Onkol 2020; 33(1): 32-38. DOI: 10.14735/amko202032.
Klíčová slova: STAT3 – STAT – chronická lymfocytární leukemie – terapie – mikroprostředí – ibrutinib – konstitutivní aktivace – leukemie
Autoři: Boudný Miroslav, Trbušek Martin
Klin Onkol 2020; 33(1): 39-48. DOI: 10.14735/amko202039.
Klíčová slova: dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku – fibroblasty asociované s nádorem – mikroprostředí nádoru – extracelulární matrix – metastázy nádorů – angiogeneze
Autoři: Raudenská Martina, Svobodová Markéta, Gumulec Jaromír, Falk Martin, Masařík Michal

Původní práce

Klin Onkol 2020; 33(1): 49-54. DOI: 10.14735/amko202049.
Klíčová slova: obrazem řízená radioterapie – karcinom prostaty – toxicita
Autoři: Doležel Martin, Odrážka Karel, Vaňásek Jaroslav, Štuk Jan, Hlávka Aleš, Vítková Martina, Ulrych Vít, Kohlová Tereza, Vlachová Zuzana, Hafuda Abdulbaset, Hartmann Igor
Klin Onkol 2020; 33(1): 55-65. DOI: 10.14735/amko202055.
Klíčová slova: ligand receptora programovanej bunkovej smrti-1 – nemalobunkový karcinóm pľúc – tumor infiltrujúce lymfocyty – prediktívny faktor
Autoři: Tancoš Vladimír, Grendár Marián, Farkašová Anna, Huťka Zdenko, Kviatkovská Zuzana, Plank Lukáš

Sdělení

Klin Onkol 2020; 33(1): 66-78. DOI: 10.14735/amko202066.
Klíčová slova: sarkomy měkkých tkání – osteosarkom – genetická predispozice – molekulární subtypy – cílená terapie – prognostické nomogramy – experimentální modely sarkomatogeneze
Autoři: Houfková Kateřina, Hatina Jiří

Personalia

Klin Onkol 2020; 33(1): 78.
Autoři: Skřičková Jana
Klin Onkol 2020; 33(1): 79.
Autoři: Ondruš Dalibor

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2020; 33(1): 80-81.
Autoři: Halámková Jana