Asociace polymorfizmu NAD (P) H chininové oxidoreduktázy 1 rs1800566 s karcinomem močového měchýře a prostaty – systematický přehled a metaanalýza

flag

Klin Onkol 2020; 33(2): 92-100. DOI: 10.14735/amko202092.

Východiska: Bylo provedeno několik studií s cílem zkoumání asociace polymorfizmu NAD (P) H chinin oxidoreduktázy 1 (NQO1) rs1800566 s rizikem karcinomu močového měchýře a prostaty, ale byly předloženy nekonzistentní výsledky. Proto jsme provedli metaanalýzu, abychom poskytli komplexní údaje o asociaci polymorfizmu NQO1 rs1800566 s karcinomem močového měchýře a prostaty. Metody: Příslušné studie byly identifikovány v databázích PubMed, Google Scholar, EMBASE a China National Knowledge Infrastructure před 1. červnem 2019. Výsledky: Bylo vybráno celkem 22 případových kontrolních studií zahrnujících 15 studií karcinomu močového měchýře se 4 413 případy a 4 275 kontrolami a 7 studií karcinomu prostaty s 762 případy a 1 813 kontrolami. Souhrnná data ukázala, že polymorfizmus NQO1 rs1800566 byl významně asociován se zvýšeným rizikem karcinomu močového měchýře (T vs. C: OR 1,300; 95% CI 1,112–1,518; p = 0,001; TT vs. CC: OR 1,415; 95% CI 1,084–1,847; p = 0,011; TC vs. CC: OR 1,389; 95% CI 1,111–1,738; p = 0,004; TT + TC vs. CC: OR 1,428; 95% CI 1,145–1,782; p = 0,002) a karcinomu prostaty (TC vs. CC: OR 1,276; 95% CI 1,047–1,555; p = 0,016; TT + TC vs. CC: OR 1,268; 95% CI 1,050–1,532; p = 0,014). Analýza stratifikovaná podle etnicity odhalila zvýšené riziko karcinomu močového měchýře u Kavkazanů a karcinomu prostaty u Asiatů. Závěr: Tato metaanalýza naznačuje, že polymorfizmus NQO1 rs1800566 byl významně spojen se zvýšeným rizikem karcinomu močového měchýře a prostaty.

http://dx.doi.org/10.14735/amko202092

Plný text v PDF