Archiv: 15. 4. 2020, ročník: 33, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2020; 33(2): 87-88.
Klíčová slova: karcinom děložního hrdla
Autoři: Mouková Lucie

Přehled

Klin Onkol 2020; 33(2): 92-100. DOI: 10.14735/amko202092.
Klíčová slova: karcinom močového měchýře – karcinom prostaty – gen NQO1 – polymorfizmus – metaanalýza
Autoři: Abedinzadeh Mehdi, Moghimi Mansour, Dastgheib Seyed Alireza, Maleki Hadi, Salehi E., Mohammad Z., Jarahzadeh Mohammad Hossein, Neamatzadeh Hossein
Klin Onkol 2020; 33(2): 101-106. DOI: 10.14735/amko2020101.
Klíčová slova: pohybová aktivita – cvičenie – onkologické ochorenia
Autoři: Líška Dávid, Stráska Barbora, Pupiš Martin
Klin Onkol 2020; 33(2): 107-113. DOI: 10.14735/amko2020107.
Klíčová slova: metformin – diabetes – nádory – léčba – klinická studie – AMPK
Autoři: Pácal Lukáš, Kaňková Kateřina

Původní práce

Klin Onkol 2020; 33(2): 114-122. DOI: 10.14735/amko2020114.
Klíčová slova: extrakraniální stereotaktická radioterapie – lymfatické metastázy – oligometastázy – lokální terapie – radioterapie – metastázy
Autoři: Burkoň Petr, Oberreiterová Sabina, Kazda Tomáš, Slávik Marek, Bobek Lukáš, Komínek Libor, Procházka Tomáš, Vrzal Miroslav, Šlampa Pavel
Klin Onkol 2020; 33(2): 123-131. DOI: 10.14735/amko2020123.
Klíčová slova: karcinom děložního hrdla – metastázy – radioterapie – chemoradioterapie – brachyterapie – paliativní péče – podpůrná léčba
Autoři: Pechačová Zdeňka, Kmoníčková Emanuela, Křepelková Iva, Maczvalda Adamová Katarína, Tomancová Věra, Třebický Ferdinand, Weitoschová Zdenka, Zikán Michal
Klin Onkol 2020; 33(2): 132-137. DOI: 10.14735/amko2020132.
Klíčová slova: karcinómy hlavy a krku – orofaryngeálny karcinóm – etiopatogenéza – HPV infekcia – rizikové faktory
Autoři: Uhliarová Barbora, Smitka Michal

Kazuistika

Klin Onkol 2020; 33(2): 138-144. DOI: 10.14735/amko2020138.
Klíčová slova: mukormykóza – akútna leukémia – Rhizopus
Autoři: Bačová Eva, Chovanec Filip, Makohusová Miroslava, Hederová Stanislava, Mikesková Martina, Hrašková Andrea, Rudinský Bruno, Plank Lukáš, Volfová Pavlína, Kolenová Alexandra
Klin Onkol 2020; 33(2): 145-149. DOI: 10.14735/amko2020145.
Klíčová slova: chylózní ascites – chyloperitoneum – lymfatický systém – lymfangiografie – lymforea – indocyaninová zeleň – Vivostat
Autoři: Zetelová Andrea, Rovný Ivo, Kala Zdeněk, Moravčík Petr, Minář Luboš

Sdělení

Klin Onkol 2020; 33(2): 150-151. DOI: 10.14735/amko2020150.
Klíčová slova: melatonin
Autoři: Cihan Yasemin Benderli

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2020; 33(2): 153-154.
Autoři: Halámková Jana

Personalia

Klin Onkol 2020; 33(2): 156-157.
Autoři: Prokeš Karel, Konopásek Bohuslav, Petruželka Luboš

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2020; 33(2): 159-160.
Klíčová slova: kapecitabin - triple negativní karcinom prsu
Autoři: Richter Igor, Dvořák Josef