Archiv: 21. 10. 2020, ročník: 33, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 12 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2020; 33(5): 323.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom
Autoři: Tuček Štěpán

Přehled

Klin Onkol 2020; 33(5): 328-338. DOI: 10.14735/amko2020328.
Klíčová slova: BRAF V600E – metastatický kolorektální karcinom – cetuximab – enkorafenib – binimetinib – BEACON
Autoři: Batko Stanislav
Klin Onkol 2020; 33(5): 340-349. DOI: 10.14735/amko2020340.
Klíčová slova: bio­marker – dia­gnostika – dlouhé nekódující RNA – karcinom z renálních buněk – prognóza
Autoři: Fedorko Michal, Bohošová Júlia, Poprach Alexandr, Pacík Dalibor
Klin Onkol 2020; 33(5): 350-355. DOI: 10.14735/amko2020350.
Klíčová slova: imunoterapia – inhibítory imunitných kontrolných bodov – nežiaduce účinky – kardiotoxicita – myokarditída
Autoři: Mladosievičová Beáta, Országhová jr Zuzana, Jablonická Magdaléna, Rečková Mária, Chovanec Michal, Mego Michal
Klin Onkol 2020; 33(5): 356-361. DOI: 10.14735/amko2020356.
Klíčová slova: hepatocelulárny karcinóm – liečba – sorafenib – regorafenib – kabozantinib – ramucirumab
Autoři: Tokarčík Ján, Slížová Dáša, Andrašina Igor, Vaculová Jana
Klin Onkol 2020; 33(5): 362-371. DOI: 10.14735/amko2020362.
Klíčová slova: karcinom rekta – onkologická chirurgie – neoadjuvantní léčba – léčba šetřící orgány – organizace času
Autoři: Kala Zdeněk, Zatloukal Martin, Čan Vladimír, Hemmelová Beáta, Ostřížková Lenka, Bohatá Šárka, Slabý Ondřej, Svoboda Marek, Šlampa Pavel

Původní práce

Klin Onkol 2020; 33(5): 372-378. DOI: 10.14735/amko2020372.
Klíčová slova: dinutuximab – anti-GD2 – monoklonálna protilátka – neuroblastóm – reziduálna choroba
Autoři: Achbergerová Monika, Hederová Stanislava, Mikesková Martina, Husáková Kristína, Hrašková Andrea, Kolenová Alexandra

Kazuistika

Klin Onkol 2020; 33(5): 380-384. DOI: 10.14735/amko2020380.
Klíčová slova: skvamocelulárny karcinóm – kolorektálny – systémová liečba
Autoři: Jurišová Silvia, De Angelis Valentín, Makovník Marek, Hlavčák Peter, Janega Pavol, Macák Dušan, Chovanec Michal, Rejlekova Katarina, Pinďák Daniel, Mardiak Jozef, Mego Michal
Klin Onkol 2020; 33(5): 386-389. DOI: 10.14735/amko2020386.
Klíčová slova: karcinom žaludku – SARS-CoV-2 – COVID-19 – chemoterapie – léčba
Autoři: Slopovský Ján, Šálek Tomáš, Pazderová Natália, Zomborská Eva, Makovník Marek, Palacka Patrik, Horniczká Katarína , Stankovič Igor , Pörsök Štefan

Sdělení

Klin Onkol 2020; 33(5): 390-395. DOI: 10.14735/amko2020390.
Klíčová slova: chemoterapie – ošetřovatelství – extravazace
Autoři: Vokurka Samuel, Maňásek Viktor, Navrátilová Hrabánková Darja, Šípová Simona , Šustková Zuzana, Turková Lenka, Hajnová Fukasová Erika, Sýkorová Zuzana, Kozáková Šárka, Wintnerová Jitka

Lékový profil

Klin Onkol 2020; 33(5): 396-398.
Klíčová slova: Entrektinib
Autoři: Goněc Roman

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2020; 33(5): 400-401.
Autoři: Halámková Jana