Budoucí možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu

flag

Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 26-29. DOI: 10.14735/amko20203S26.

Východiska: Algoritmus dia­gnostiky a terapie hepatocelulárního karcinomu (HCC) byl řadu let relativně ustálený. V posledních několika letech je patrný zřetelný pokrok, který se promítá do mezinárodních doporučení i do našich doporučení, která jsou uvedena v Modré knize České onkologické společnosti. Cíl: Aktuální vývoj v dia­gnostice a léčbě HCC dobře vystihuje přehled vybraných prezentací z letošních konferencí Gastrointestinal Cancers Symposium v San Franciscu a American Society for Clinical Oncology Annual Meeting 2020. V přehledu se soustředíme na vybrané novinky z oblasti dia­gnostiky, chirurgické a intervenční léčby HCC, systémovou léčbu a kombinaci těchto modalit.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20203S26

Plný text v PDF