Hepatocelulární karcinom – zobrazovací metody a intervence pod kontrolou zobrazovacích metod

flag

Klin Onkol 2020; 33(Suppl 3): 5-12. DOI: 10.14735/amko20203S5.

Výběr zobrazovacích metod u hepatocelulárního karcinomu (HCC) závisí především na klinické otázce, u podezření na HCC slouží k vyšetření zpravidla v 1. linii ultrasonografie následovaná provedením výpočetní tomografie. V pokročilé diferenciální dia­gnostice a se zaměřením na posouzení stagingu a případného bio­logického chování jsou dalšími metodami magnetická rezonance s podáním hepatospecifické kontrastní látky nebo hybridní metody – pozitronová emisní tomografie s výpočetní tomografií nebo pozitronová emisní tomografie s magnetickou rezonancí s podáním 18F-fluorodeoxyglukózy nebo 18F-fluorocholinu. V terapii HCC je možno využívat intervenční metody lokálně destrukční, především radiofrekvenční ablaci nebo transarteriální chemoembolizaci, příp. radioembolizaci.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20203S5

Plný text v PDF