prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod (dříve Radiodiagn.) (alej Svobody 80, 304 60 Plzeň Lochotín)

E-mail: ferda@fnplzen.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii