Klin Onkol 2021; 34(4): 313-318. DOI: 10.48095/ccko2021313.

Východiska: Zánětlivý myofibroblastický nádor jícnu je vzácná mezenchymální neoplazie středně maligního potenciálu. Přestože se nejčastěji vyskytuje v plicích, může se objevit v mnoha jiných anatomických lokalizacích vč. gastrointestinálního traktu, avšak postižení jícnu je velmi vzácné. Myofibroblastický nádor jícnu se nejčastěji manifestuje u dětí a mladých dospělých. Základním terapeutickým postupem je chirurgická resekce. Kazuistika: V této kazuistice prezentujeme případ 13letého chlapce s myofibroblastickým nádorem jícnu, který podstoupil chirurgickou resekci v roce 2013 a od té doby je v trvalé remisi. Závěr: Chirurgická léčba je nejvíce upřednostňovanou metodou léčby. V případě kompletní resekce je riziko recidivy nízké. Nicméně každého pacienta po resekci je třeba pečlivě dispenzarizovat.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021313

Plný text v PDF