Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2021; 34(5): 410-411.

Články vybrala a komentovala MUDr. Jana Halámková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno.

Plný text v PDF