Archiv: 21. 10. 2021, ročník: 34, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2021; 34(5): 339-340.
Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, refrakterní anemie
Autoři: Klabusay Martin

Přehled

Klin Onkol 2021; 34(5): 346-349. DOI: 10.48095/ccko2021346.
Klíčová slova: kyselina hyaluronová – radioterapie – nežádoucí účinky
Autoři: Cihan Yasemin Benderli
Klin Onkol 2021; 34(5): 350-355. DOI: 10.48095/ccko2021350.
Klíčová slova: kožní melanom – nukleotidová excizní reparace – jednonukleotidový polymorfizmus – vztah
Autoři: Hashemzehi Ahmad, Ghadyani Mohammadamin, Asadian Fatemeh, Dastgheib Seyed Alireza, Kargar Saeed, Neamatzadeh Hossein, Akbarian Elahe, Emarati Alireza
Klin Onkol 2021; 34(5): 356-365. DOI: 10.48095/ccko2021356.
Klíčová slova: myelodysplastický syndrom – nové postupy – terapie
Autoři: Jonášová Anna
Klin Onkol 2021; 34(5): 366-373. DOI: 10.48095/ccko2021366.
Klíčová slova: telemedicína – eHealth – lékařská onkologie – mobilní aplikace
Autoři: Lekárová Monika, Barešová Zdeňka, Světlák Miroslav, Slezáčková Alena, Malatincová Tatiana, Šumec Rastislav
Klin Onkol 2021; 34(5): 374-381. DOI: 10.48095/ccko2021374.
Klíčová slova: rádioaktivita – rádiológia – rádioterapia – radiačná onkológia
Autoři: Ondruš Dalibor, Chorváth Martin, Piňáková Zuzana

Původní práce

Klin Onkol 2021; 34(5): 382-391. DOI: 10.48095/ccko2021382.
Klíčová slova: invazivní duktální karcinom prsu – prognóza – dlouhé nekódující RNA – LOC100288637 – RP11-48B3
Autoři: Ilbeigi Shahrzad, Naeimzadeh Yasaman, Farahani Mostafa Davoodabadi, Monjezi Mohammad Rafiee, Dastsooz Hassan, Daraei Abdolreza, Farahani Farahnaz, Dastgheib Seyed Alireza, Mansoori Yaser, Bagher Tabei Seyed Mohammad
Klin Onkol 2021; 34(5): 392-400. DOI: 10.48095/ccko2021392.
Klíčová slova: karcinom ledviny – metastázy – cílená léčba – kabozantinib – léčebné výsledky
Autoři: Richter Igor, Poprach Alexandr, Zemánková Anežka, Büchler Tomáš, Bartoš Jiří, Šámal Vladimír, Študentová Hana, Rozsypalová Aneta, Dvořák Josef, Brom Ondřej, Melichar Bohuslav

Recenze knihy

Klin Onkol 2021; 34(5): 400.
Autoři: Trna Jan

Kazuistika

Klin Onkol 2021; 34(5): 401-404. DOI: 10.48095/ccko2021401.
Klíčová slova: radioterapie – s modulovanou intenzitou – obrazem řízená – magnetická rezonance
Autoři: Hama Yukihiro, Tate Etsuko

Sdělení

Klin Onkol 2021; 34(5): 405-409. DOI: 10.48095/ccko2021405.
Autoři: Koniarová Irena, Nečasová Lucie, Šedivá Lucie, Haman Luděk, Wichterle Dan, Kautzner Josef, Doležel Martin

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2021; 34(5): 410-411.
Autoři: Halámková Jana

Lékový profil

Klin Onkol 2021; 34(5): 412-414.
Autoři: Tesařová Petra

Personalia

Klin Onkol 2021; 34(5): 416-417.
Autoři: Mardiak Jozef, Mego Michal, Ondruš Dalibor