Pozdní nástup plicní a srdeční toxicity u pacienta léčeného checkpoint inhibitorem v monoterapii

flag

Klin Onkol 2022; 35(2): 150-154. DOI: 10.48095/ccko2022150.

Východiska: Checkpoint inhibitory (immune checkpoint inhibitors – IPI) mohou vyvolat nežádoucí účinky (immune-related adverse events – irAE) v orgánech celého těla. Z irAE je nejvýznamnější intersticiální plicní nemoc (interstitial lung disease – ILD) vyvolaná IPI, která může ohrožovat život. Neméně závažné jsou srdeční irAE vyvolané IPI, které v poslední době vzbuzují pozornost. IrAE obyvkle vznikají během několika měsíců po zahájení léčby IPI, ale ně­kte­ré z nich se vyskytují po delší době. Případ: U 60letého muže s dlaždicobuněčným karcinomem se vyskytla ILD vyvolaná IPI za déle než 2 roky od zahájení terapie. Několik měsíců po zlepšení ILD vyvolané IPI se u tohoto pacienta projevilo srdeční selhání, o kterém se předpokládalo, že je důsledkem narušení ejekce. Ke zlepšení obou typů irAE došlo bez podání kortikosteroidů. Závěr: I když jsou tyto irAE vzácné, mohou se projevit i po dlouhé dobe od zahájení léčby. Pneumologové by si tudíž na irAE s pozdním nástupem měli dát pozor.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2022150

Plný text v PDF