Předsednictví Francie a České republiky v Radě Evropské unie – informace k významným akcím v oblasti onkologie

flag

Klin Onkol 2022; 35(2): 87-88.

Již za tři měsíce, 1. července 2022, převezme ČR předsednictví Rady Evropské unie (EU). České předsednictví přichází v době, kdy EU vstoupila do druhého roku naplňování politických cílů Evropské komise v oblasti boje proti rakovině. Tyto cíle byly vydány v podobě Evropského plánu boje proti rakovině (Europe‘s Beating Cancer Plan – EBCP) [1], který obsahuje 10 hlavních iniciativ a řadu dalších podpůrných kroků, jejichž realizace by zejména měla zastavit nepříznivý trend nárůstu počtu onkologicky nemocných v EU, odstranit nerovnosti v přístupu k moderní dia­gnostice a léčbě a zvýšit kvalitu života onkologických pacientů.

Ve dnech 3. a 4. února 2022 se v Paříži uskutečnila důležitá mezinárodní konference k onkologii European Cancer Meeting 2022, kterou zorganizoval Francouzský národní onkologický institut (Institut national du cancer) při příležitosti dvou významných událostí: prvního výročí zveřejnění EBCP (3. 2. 2021) a Světového dne boje proti rakovině (World Cancer Day), který každoročně připadá na 4. 2. a k jehož založení došlo v roce 2000 právě v Paříži. European Cancer Meeting 2022 proběhl v rámci programu Francouzského předsednictví v Radě EU, a i proto byla jeho přípravě a průběhu věnována velká pozornost. V rámci dvoudenní konference byla dovršena práce pěti pracovních skupin, které se zabývaly tématy EBCP, jež si za svou prioritu vybralo francouzské předsednictví: nádory dětského věku, nádory s nepříznivou prognózou, onkologická prevence, zaměstnanost u onkologických přeživších a jejich „právo být zapomenut“ a mezinárodní spolupráce. Každá z těchto tematicky zaměřených pracovních skupin vytyčila hlavní iniciativy a jejich nejdůležitější aktivity, které by měly být řešeny. Do pracovních skupin byli přizváni i odborníci z ČR a Švédska, tj. zemí, které převezmou po Francii předsednictví v Radě EU, aby byla zachována kontinuita při řešení vybraných témat. Výsledkem konference byl vznik společné politické deklarace (Political Declaration and List of Actions Against Cancer Recommended by a Panel of European Stakeholders [3], včetně obsáhlé přílohy s již zmiňovanými iniciativami a aktivitami, kterou podepsali ministři zdravotnictví Olivier Véran (Francie), Vlastimil Válek (ČR) a Lena Hallengren (Švédsko). Na závěr konference proběhly i dva „kulaté stoly“, které se věnovaly praktickým otázkám při implementaci evropského onkologického programu a národních onkologických programů (Beating Cancer in Europe: Levers and Obstacles) a výzvám v onkologickém výzkumu (Cancer Mission: a New Ambition for European Cancer Research). Za ČR se diskuze zúčastnili pan ministr prof. Válek a prof. Svoboda, ředitel Masarykova onkologického ústavu (MOÚ).

Více než symbolickou se stala i skutečnost, že v první den konání konference byl vyhlášen vítěz z vůbec první výzvy stěžejního programu Horizon Europe – Cancer Mission (HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01), a to projektu 4.UNCAN.eu, jehož cílem je definovat nové výzvy pro výzkum rakoviny, které by přinesly další průlom pro prevenci a léčbu nádorů. MOÚ je součástí vítězného konzorcia.

ČR na konferenci představila i připravovaný program odborných akcí, které budou probíhat pod záštitou českého předsednictví Radě EU. Hlavní akcí na úrovni „expert meeting“ bude odborná konference Modern Cancer Con­trol: Saving Lives Through Smart Solutions, která se uskuteční v Brně ve dnech 13.–14. 7. 2022. Její přípravu organizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky a zástupci MOÚ a FN Motol. Hlavními tématy konference budou: Comprehensive Cancer Infrastructures, Future of Cancer Registries and European Health Data Space a Improving Early Detection of Cancer and Screening Schemes in EU. Kromě této hlavní události byly oznámeny další tři odborné akce pod záštitou českého předsednictví. Dvě z nich proběhnou při příležitosti Brněnských onkologických dnů (BOD) [4]: Precision Medicine in Pediatric Oncology (12. 10. 2022) a Patient-Centred Cancer Care and Survivorship (14. 10. 2022). Třetí se připravuje v Praze a její datum a místo konání bude brzy zveřejněno: Rare Diseases and Orphan Drugs.

Na závěr mi Vás dovolte pozvat ještě na další dvě významné akce, které se dotýkají onkologie a současně i českého předsednictví Rady EU. Dne 6. 6. 2022 se v prostorách Úřadu veřejného ochránce práv v Brně uskuteční akce Právo na stejné podmínky – odborné fórum k ochraně soclních a hospodářských práv pacientů. Spolupořadatelem fóra je MOÚ a fórum bude probíhat pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR, dr. Romana Krause. Cílem je otevřít v ČR debatu k problému „Právo být zapomenut / Right to be forgotten,“ který byl diskutován i v rámci European Cancer Meeting 2022 a je zmiňován i v EBCP. Závěry z fóra budou prezentovány i na BOD v části „Patient-Centred Cancer Care and Survivorship.” Ve dnech 20.–23. 7. 2022 bude v Brně probíhat Výroční genetická konference – oslava 200 let od narození Gregora Johanna Mendela. Podrobnosti k této akci, která má záštitu organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO a Senátu Parlamentu ČR, jsou již nyní k dispozici na internetových stránkách konference [5].

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Masarykův onkologický ústav, Brno

Odkazy

  1. Europe‘s Beating Cancer Plan. Available from: https: //ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf.
  2. European Cancer Meating 2022. Available from: https: //rencontresinca.fr/en/.
  3. Political Declaration and List of Actions Against Cancer Recommended by a Panel of European Stakeholders. Available from: https: //www.e cancer.fr/content/download/337013/4815797/file/D%C3%A9claration%20politique%20commune_RencontresEurop%C3%A9 ennes2022.pdf.
  4. Brněnské onkologické dny. Dostupné z: https: //www.onkologickedny.cz/.
  5. Mendel Genetics Conference. Available from: https: //www.mendel22.cz/conference/.

 

Plný text v PDF