Archiv: 15. 6. 2023, ročník: 36, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2023; 36(3): 174-175.
Klíčová slova: Waldenströmova makroglobulinemie, monoklonální gamapatie
Autoři: Klabusay Martin

Přehled

Klin Onkol 2023; 36(3): 177-191. DOI: 10.48095/ccko2023177.
Klíčová slova: Waldenströmova makrogobulinemie – bendamustin – obinutuzumab – ixazomib – karfilzomib – ibrutinib
Autoři: Adam Zdeněk, Pour Luděk, Zeman David, Krejčí Marta, Boichuk Ivanna, Krejčí Martin, Štork Martin, Sandecká Viera, Král Zdeněk
Klin Onkol 2023; 36(3): 192-197. DOI: 10.48095/ccko2023192.
Klíčová slova: Rómovia – nádorová incidencia – etnicita – detská onkológia
Autoři: Bician Pavel, Mego Michal
Klin Onkol 2023; 36(3): 198-205. DOI: 10.48095/ccko2023198.
Klíčová slova: PRS – polygenní dědičnost karcinomu prsu – stanovení rizika karcinomu prsu – sporadický karcinom prsu
Autoři: Hovhannisyan Milena, Kleiblová Petra, Nehasil Petr, Soukupová Jana, Zemánková Petra, Kleibl Zdeněk, Janatová Markéta
Klin Onkol 2023; 36(3): 206-214. DOI: 10.48095/ccko2023206.
Klíčová slova: syndromy selhání kostní dřeně – myelodysplastické syndromy – aplastická anemie – patofyziologie – genetické pozadí
Autoři: Bruchová Votavová Hana, Lenertová Zuzana, Votava Tomáš, Beličková Monika

Původní práce

Klin Onkol 2023; 36(3): 215-223. DOI: 10.48095/ccko2023215.
Klíčová slova: karcinom endometria – molekulární testování – p53 – mismatch repair systém – POLE
Autoři: Bednaříková Markéta, Hausnerová Jitka, Minář Luboš, Taslerová Renata, Vinklerová Petra, Ehrlichová Lucie, Trizuljak Jakub, Blaháková Ivona, Princ Denis, Matulová Květoslava, Ovesná Petra, Slabý Ondřej, Weinberger Vít
Klin Onkol 2023; 36(3): 224-233. DOI: 10.48095/ccko2023224.
Klíčová slova: nádory mozgu – mRNA – profilovanie dráh tumorigenézy
Autoři: Majerčíková Zuzana, Dibdiaková Katarína, Galanda Miroslav, Galanda Tomáš, Richterová Romana, Kolarovszki Branislav, Račay Peter, Hatok Jozef

Kazuistika

Klin Onkol 2023; 36(3): 234-240. DOI: 10.48095/ccko2023234.
Klíčová slova: psychologická péče – SARS-CoV-2 – úzkost – interleukin-6 – C-reaktivní protein – neuroinflamace – hypoxie mozku – jednotka intenzivní péče
Autoři: Skřivanová Kateřina, Smetana jr. Karel, Korbička Tomáš, Hudec Jan, Jaborník Martin, Procházka Vladimír
Klin Onkol 2023; 36(3): 241-245. DOI: 10.48095/ccko2023241.
Klíčová slova: imunoterapie – checkpoint inhibitory – pembrolizumab – kolorektální karcinom – mladý dospělý
Autoři: Sokop Tomáš, Obermannová Radka
Klin Onkol 2023; 36(3): 246-250. DOI: 10.48095/ccko2023246.
Klíčová slova: HSTCL – masivní splenomegalie – pancytopenie – chemoterapie v režimu CHOP
Autoři: Sukrisman Lugyanti, Rajabto Wulyo, Harahap Agnes Stephanie, Fanggidae Eva Sofia Dewiani Elisabeth, Ham Maria Francisca, Priantono Dimas

Aktualita z kongresu

Klin Onkol 2023; 36(3): 252-254.
Autoři: Michnová Kateřina