Ewingův sarkom močového měchýře – urologická a patologická diferenciální diagnostika a současné terapeutické možnosti

flag

Klin Onkol 2023; 36(4): 314-319. DOI: 10.48095/ccko2023314.

Východiska: Nádorová onemocnění močového měchýře se řadí na 11. místo v celosvětovém měřítku. Většina z nádorů se řadí k uroteliálním karcinomům, kdy méně běžné varianty (spinocelulární či adenokarcinomy) zahrnují zpravidla ≤ 10 % případů. Ostatní typy nádorů jsou výjimečné. Nález Ewingova sarkomu v močovém měchýři pak řadíme mezi raritní. Případ: Prezentujeme případ 54leté pacientky vyšetřené pro bezbolestnou hematurii. V rámci došetření byl zjištěn objemný tumor močového měchýře, ale s ohledem na rozsah tumoru byla možná pouze diagnostická transuretrální resekce. Stadium onemocnění bylo dle primárního stagingu již vstupně pokročilé s metastatickým rozsevem, anemií a již zjištěnou obstrukcí horních močových cest. Výsledky: Histologicky byl překvapivě v močovém měchýři prokázán Ewingův sarkom. Anemie způsobená hematurií a pokročilostí onemocnění byla korigována krevními převody a obstrukce pravé ledviny založením punkční nefrostomie. Navzdory velmi rychle stanovené diagnóze, dokončení stagingu a přípravě pacientky k další léčbě však pacientka umírá ještě před zahájením plánované systémové léčby. Závěr: Diagnostika Ewingova sarkomu v měchýři je identická jako v případě ostatních typů měchýřových nádorů, tj. transuretrální resekce tumoru. V případě potvrzení tohoto histologického typu je nezbytné doplnit stagingová vyšetření a pokračovat multimodální léčbou. Zde hraje klíčovou roli včasně zahájená systémová chemoterapie, při vyloučení generalizace léčba zahrnuje také radikální cystektomii či radioterapii. Cílem našeho sdělení je prezentovat raritní případ tohoto onemocnění a poukázat na diferenciální diagnostiku, principy a možnosti léčby.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2023314

Plný text v PDF