Archiv: 15. 8. 2023, ročník: 36, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2023; 36(4): 266-267.
Autoři: Žaloudík Jan

Přehled

Klin Onkol 2023; 36(4): 268-272. DOI: 10.48095/ccko2023268.
Klíčová slova: WHO klasifikácia nádorov – nádory semenníka – nádory zo zárodočných buniek
Autoři: Horák Samuel, Čierna Zuzana
Klin Onkol 2023; 36(4): 273-280. DOI: 10.48095/ccko2023273.
Klíčová slova: cirkulující nádorová DNA – cirkulující volná DNA – maligní lymfom – tekutá bio­psie – monitorace průběhu choroby – minimální reziduální nemoc
Autoři: Hricko Samuel, Navrkalová Veronika, Janíková Andrea

Původní práce

Klin Onkol 2023; 36(4): 281-286. DOI: 10.48095/ccko2023281.
Klíčová slova: karcinom prsu – nádorová angiogeneze – exozom – miR-329 – tamoxifen
Autoři: Hashemi Niloufar, Kavousi Mahsa , Jamshidian Faranak
Klin Onkol 2023; 36(4): 287-299. DOI: 10.48095/ccko2023287.
Klíčová slova: mnohopočetný myelóm – neurobio­lógia nádorových chorôb – sympatikový nervový systém – terapia odpúšťaním
Autoři: Kotouček Pavel, Enright Robert , Gregor Sorgerová Stanislava, Hunáková Ľuba, Chlebcová, Veronika, Cholujová Dana, Jakubíková Jana, Mravec Boris, Naništová Eva, Paneková Ľudmila, Sedlák Ján
Klin Onkol 2023; 36(4): 300-306. DOI: 10.48095/ccko2023300.
Klíčová slova: kastračně rezistentní karcinom prostaty – metastázy – androgenní receptor – cílená terapie – abirateron – enzalutamid – chemoterapie
Autoři: Al-Samsam Sofya, Bartoš Jiří, Šámal Vladimír, Dvořák Josef, Kolářová Hana, Richter Igor
Klin Onkol 2023; 36(4): 307-313. DOI: 10.48095/ccko2023307.
Klíčová slova: kompetentní pacient – komunikační dovednosti – péče zaměřená na pacienta – odpovědnost v komunikaci
Autoři: Světlák Miroslav, Šnajdrová Vladimíra, Fialová Klára

Kazuistika

Klin Onkol 2023; 36(4): 314-319. DOI: 10.48095/ccko2023314.
Klíčová slova: karcinom měchýře – Ewingův sarkom – terapie
Autoři: Král Milan, Kurfürstová Daniela, Hartmann Igor, Študentová Hana, Škarda Jozef
Klin Onkol 2023; 36(4): 320-329. DOI: 10.48095/ccko2023320.
Klíčová slova: interleukin 6 – idiopatická Castlemanova choroba – siltuximab
Autoři: Adam Zdeněk, Zeman David, Chodacki Aleš, Pour Luděk, Horváth Teodor A., Benda Petr, Adamová Zuzana, Krejčí Marta, Tomíška Miroslav, Boichuk Ivanna, Král Zdeněk

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2023; 36(4): 330-332.
Autoři: Grell Peter

Recenze knihy

Klin Onkol 2023; 36(4): 334.
Klíčová slova: paliativní péče
Autoři: Tichotová Fryčová Linda