Klin Onkol 2023; 36(Suppl 1): 5.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

držíte v ruce Sborník abstrakt XLVII. ročníku Brněnských onkologických dnů (BOD), XXXVII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP), konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2023 (LDO) a v letošním roce i programové sekce Psychologická péče v kontextu medicíny. Pro Masarykův onkologický ústav je velkou ctí, že může opět pořádat největší celostátní odbornou akci v onkologii.

Velmi si vážíme všech příspěvků, které jste nám zaslali a za něž Vám i Vašim spoluautorům srdečně děkujeme. Připravili jsme pro vás pestrý program bohatý na edukační sdělení, sekce věnované multidisciplinární spolupráci, ale i úzce specializované bloky. Nedílnou součástí jsou jak vyzvané přednášky, tak i řada vlastních autorských příspěvků. V letošním roce bude na konferenci prezentováno celkem 340 příspěvků, z toho 224 formou vyzvaných přednášek.
Udržet kvalitu sborníku je pro nás důležitou prioritou, neboť Sborník abstrakt BOD, KNZP a LDO je řádným supplementem časopisu Klinická onkologie a jako obvykle indexovaným sborníkem v mezinárodní bibliografické databázi SCOPUS. I v letošním roce je sborník sestaven z abstrakt, která byla připravena v souladu s předepsanou strukturou a rozsahem. Pokud ve sborníku nemůžete některá abstrakta přijatých příspěvků nalézt, znamená to, že je autoři nedodali do stanoveného termínu nebo nesplnili požadavky na rozsah či kvalitu. Kromě abstrakt je součástí sborníku i rubrika Články ve sborníku/Conference Papers, ve které jsou publikace spojené s přednáškou nebo posterem přihlášeným a přijatým k prezentaci na BOD. Tyto publikace prošly „peer-review“ recenzním řízením časopisu Klinická onkologie.

Je možné kdykoli si celý sborník abstrakt stáhnout v elektronické podobě z internetových stránek konference www.onkologickedny.cz nebo časopisu Klinická onkologie na www.linkos.cz. Jednotlivá abstrakta jsou rovněž dostupná v databázi tuzemských onkologických abstrakt na již uvedených stránkách České onkologické společnosti ČLS JEP – www.linkos.cz, nebo je můžete mít trvale k dispozici ve vašich „chytrých“ mobilních telefonech a tabletech v aplikaci „MOÚ EDU“, kterou zdarma získáte v aplikačních storech Appstore nebo Google Play.

Pro publikační účely lze abstrakta citovat následujícím způsobem, není-li v pokynech příslušného vydavatele uvedeno jinak:

Májek O, Ngo O, Koudelková M et al. Příprava a realizace populačních pilotních programů časného záchytu karcinomu plic a prostaty. Sborník abstrakt XLVII. Brněnských onkologických dnů, XXXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2023 a programové sekce Psychologická péče v kontextu medicíny. Klin Onkol 2023; 36 (Suppl 1): S20–S21.

I v letošním roce vyzýváme autory příspěvků zveřejněných v tomto sborníku, aby zvážili možnost dopracovat svůj příspěvek do podoby rukopisu pro časopis Klinická onkologie, jehož prostřednictvím se výsledky jejich práce dostanou do bibliografické databáze MEDLINE/PubMed. Navíc časopis Klinická onkologie pravidelně oceňuje nejlepší publikované práce v kategoriích původní práce, přehledová práce a kazuistika. Potřebné instrukce pro přípravu a odeslání rukopisu do Klinické onkologie naleznete na stránkách ČOS ČLS JEP (www.linkos.cz). Články se zasílají elektronicky na adresu: https: //redakce.carecomm.cz/ko/.

prof. MU Dr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel MOÚ,
výkonný redaktor časopisu Klinická onkologie

MU Dr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.
předsedkyně
programového výboru BOD

PhDr. Jana Kocourková, MBA
předsedkyně programového výboru KNZP

Plný text v PDF