Stanovisko ČOS ČLS JEP ke kombinované léčbě neresekovatelného nebo metastatického melanomu LP Tafinlar + Mekinist

Stanovisko je přílohou zápisu ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 26.6.2018 ve FN v Motole. 

Plné znění stanoviska v pdf