Stanoviska ČOS k aktuálním otázkám

Vyjádření výboru ČOS k aktuálním otázkám a reakce na dění ve společnosti a v médiích.