Česká síť onkologických center

Náklady na moderní onkologickou léčbu narůstají a efektivně je možno pracovat pouze při určité míře integrace onkologických služeb. Kdo léčí zhoubné nádory častěji, léčí je lépe. Programy podporované WHO, UICC, EC, OECI i EORTC zdůrazňují nutnost vytváření národních sítí onkologických center. Veřejnost má právo mít informaci o transparentní síti odborně garantovaných onkologických služeb a postupně také o kvalitě a ekvitě péče.

S těmito východisky a jako součást naplňování bodu 4 Národního onkologického programu se výbor České onkologické společnosti ČLS JEP rozhodl udělit garanci České onkologické společnosti těm pracovištím, která naplňují přijatá odborná kriteria Komplexního onkologického centra nebo Komplexní onkologické skupiny a pomohou také spoluvytvářet síť onkologických služeb v regionech ve spolupráci s menšími odděleními nebo ambulancemi zúčastněnými na onkologické péči.

Na svých webových stránkách www.linkos.cz poskytuje zájemcům formulář pro deklaraci naplňování kriterií komplexního onkologického centra nebo skupiny spolu s žádostí o garanci Českou onkologickou společností. Uzávěrka přijímání těchto deklarací a žádostí je 30.11.2005. Po jejich vyhodnocení bude nejpozději do konce roku 2005 oznámena základní struktura sítě onkocenter garantovaných ČOS ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám a veřejnosti.

Verze pro tisk

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter