Léčba Avastinem a metoda devitalizace

Tisková zpráva

Léčba Avastinem a metoda devitalizace mají společné pouze to, že nějakým způsobem zasahují do funkce či vývoje nádorových cév. Jde však o metody naprosto odlišné:

Devitalizace: Chirurgické přerušení cév vedoucích k nádoru nebo k metastáze, což způsobuje odumření nádorových buněk, které mají navodit zvláštní imunitní odpověď zaměřenou proti nádoru. Imunitní reakce pak má zničit zbývající nádor i jeho případné metastázy. Účinnost byla potvrzena zatím jen v pokusech na zvířatech. Výsledky jakýchkoli pokusů na zvířatech není možno neuváženě převádět na člověka, což platí především u léčebných metod, které v léčbě nádoru využívají imunitních mechanismů. Kromě toho, imunitní systém člověka a zvířat se výrazně liší – opakovaně tak proto nebylo možno u člověka použít metodu, která v pokusech u zvířat přinášela velice nadějné výsledky. U člověka nebyla účinnost metody devitalizace potvrzena. Podobná metoda se již v 80. letech minulého století používala při léčba rakoviny ledviny (Grawitzův nádor). Prováděla se tzv. embolizace, uzávěr ledvinné tepny. Cílem však nebylo navození imunitní reakce, ale usnadnění operace, která následovala v odstupu několika dní. Pokud operace nebyla možná, vedla metoda k významnému zmenšení nádoru a ústupu obtíží, vždy však později došlo k vytvoření nových nádorových cév a novému růstu nádoru. Případné metastázy nebyly léčbou ovlivněny.

Avastin: Na rozdíl od devitalizace nevede k zániku již vytvořených zralých, tedy hotových cév. Nezralé nádorové cévy mají nepravidelnou strukturu, některé končí slepě, jsou netěsné a vzhledem k tomu pak protinádorové léky nemohou v dostatečné míře pronikat k nádoru. Výsledkem léčby Avastinem v době, když je podáván současně s chemoterapií není přerušení přísunu krve k nádoru, ale naopak úprava cévních poměrů tak, že k nádoru mohou lépe pronikat protinádorové léky. Avastin se proto při zahájení léčby nepoužívá samostatně, ale vždy v kombinaci s jinými protinádorovými léky. Teprve po zmenšení nádoru se Avastin podává samostatně – v této pozdní fázi brání vytváření nových nádorových cév a tím i opětovnému růstu nádoru nebo rozvoji metastáz. Účinnost Avastinu v kombinaci s protinádorovou chemoterapií byla ověřena v řadě klinických mezinárodních studií.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter