Několik poznámek k současným problémům českého zdravotnictví pohledem předsedy České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc.

 1. Současný způsob organizace a financování zdravotnictví vede ke snížení péče o nemocné

 2. Dosavadní péče byla téměř bezbřehá, nesystematická, finančně vyčerpávající, systémové změny a určitá omezení péče jsou nutná

 3. Je možné omezit preskripci levných léků bez zásadních léčebných přínosů (venotonika, vasodilatancia a další ), je vhodné nehradit zdravotními pojišťovnami běžné levné léky na běžná onemocnění (úspora dle odhadů VZP kolem jedné miliardy).

 4. Je nutné zachovat dostupnost léků, které život zachraňují nebo ho významně prodlužují

 5. Základní požadavek: správný lék správnému pacientovi
  Zajištění: drahou léčbu soustředit do center, v centrech nutné navýšení prostředků na léčbu při průhledné a jednoduché kontrole, anonymizovaná data z center musí být obecně k dispozici. Centra ustanovit na podkladě kvalifikace, vybavení, počtu léčených diagnóz, evaluace a schopnosti komunikace

 6. Pacienti musí být o změnách financování zdravotnictví pravdivě informováni a to i na www.mzcr.cz

 7. Nejnovější a nejdražší léčba nemůže být pro všechny nemocné – není to v žádném státě na světě. Léčba však musí být vždy lege artis – nepodkročitelná doporučení

 8. Možnosti navýšení peněz do zdravotnictví (mimo zvýšení stávajícího zdravotního pojištění):

  A/ zavedení možnosti komerčního připojištění
  B/ poplatek za recept
  C/ poplatek za návštěvu praktického lékaře a ambulantního specialisty (máme největší návštěvnost u lékaře na světě)
  D/ nehrazení stravy v nemocnici, nehrazení běžných laciných léků v ambulantní péči zdravotními pojišťovnami
  E/ drahou a komplikovanou léčbu soustředit do center, bude to ve svém důsledku lacinější
  Všechny výše uvedené změny ošetřit tak, aby byly únosné pro sociálně slabé nemocné

 9. Opakované oddlužování nemocnic vede soustavně ke znevýhodňování nemocnic s dobrým hospodařením při zachování péče lege artis. Jsou to demoralizující a nevýchovná opatření, kritizovaná nejen zdravotníky a pacienty.

Současná situace ve zdravotnictví odvrací voliče od vládnoucí koalice. Systémové změny ve zdravotnictví je nutné začít provádět co nejdříve po volbách a to bez ohledu na výsledky voleb.

V Brně 12. března 2006

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

e mail: jvorlic@fnbrno.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter