Onkologická zátěž české populace, strategie prevence, výsledky péče - tisková konference

Prezentace a video z tiskové konference ministra zdravotnictví konané 12. listopadu 2015 na MZ ČR.  

Video a prezentace na stránkách MZ ČR.