Onkologové akreditovali pracoviště s nejlepší péčí

Praha 25. ledna 2006 – Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) dnes představila síť 18 pracovišť, u kterých od 1. ledna 2006 pacientům garantuje zajištění komplexní péče v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tvoří ji zdravotnická zařízení se statutem komplexního onkologického centra (KOC) nebo komplexní onkologické skupiny (KOS). O udělení statutu rozhodoval výbor ČOS na základě přihlášek jednotlivých pracovišť v závěru loňského roku.

„Systém akreditací neznamená, že pacienty budou léčit jen dvě desítky vybraných center,“ řekl předseda ČOS, prof. MUDr. Jiří Vorlíček. „Součástí vznikající České sítě onkologických center budou i stávající onkologická a radioterapeutická pracoviště v menších městech. Vytvoření regionálních sítí bude plně v kompetenci jednotlivých akreditovaných pracovišť. Ta se rozhodnou, s jakými centry v dosahu své působnosti budou spolupracovat a jaké výkony jim na základě jejich vybavení a zkušeností vymezí,“ doplnil. Podle Vorlíčka je takový systém již léta plně funkční například v oboru hematologie nebo dětského lékařství.

V Praze ČOS akreditovala dvě komplexní onkologická centra: KOC FN Královské Vinohrady a KOC FN Motol s kooperativní skupinou ÚVN a nemocnicí na Homolce. Skupina onkologických klinik a ústavů pražských fakultních nemocnic byla akreditována jako Komplexní onkologická skupina (KOS) Praha a Středočeský kraj. Statut KOC dále získaly fakultní nemocnice v Brně, Plzni, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové, Masarykův onkologický ústav v Brně, nemocnice v Chomutově, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích, Českých Budějovicích, Jihlavě, Zlíně a Novém Jičíně.

Koordinátorem bude Rada onkocenter ČR vytvořená ČOS. Při spolupráci orgánů státní správy, místních samospráv a plátců bude podle ČOS možno tento systém zavést do praxe v průběhu let 2006 a 2007.

Kontakt:
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti
Jihlavská 20
625 00 Brno
Tel.: 532 233 642
Fax: 532 233 603
E-mail: jvorlic@fnbrno.cz
  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter